Consiliul Academic

 

»CS I dr. Anna Borbély (Institutul de Cercetări Lingvistice, Academia de Ştiinţe a Ungariei, Budapesta, Ungaria)

»Prof. univ. dr. Ştefan Borbély (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România)

»Prof. univ. dr. Bogdan Creţu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

»Prof. univ. dr. Wolfgang Dahmen (Universitatea „Friedrich Schiller”, Jena, Germania)

»Prof. univ. dr. Stelian-Traian Dumistrăcel (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

»Acad. Thede Kahl (membru al Academiei de Ştiinţe a Austriei, membru în Comisia pentru Balcani, Marea Neagră, Caucaz – Academia Austriacă de Ştiinţe, Viena, Austria/ Universitatea „Friedrich Schiller”, directorul Institutului de Slavistică, Jena, Germania)

»Prof. univ. dr. Adam Ledgeway (Universitatea din Cambridge, Anglia)

» Lector univ. dr. Giovanni Magliocco (Universitatea „Aldo Moro” din Bari, Italia)

»Acad. Martin Maiden, membru al Academiei Regale Britanice (profesor la Trinity College, Oxford, Anglia)

»Dr. Luca Melchior (Universitatea din Graz, Austria)

» Conf. univ. dr. Roberto Merlo (Universitatea din Torino, Italia)

»Acad. Michael Metzeltin (Institutul de Romanistică, Viena, Austria, membru al Academiei de Ştiinţe a Austriei, membru de onoare al Academiei Române)

»Prof. univ. dr. Fernando Sánchez Miret (Universitatea din Salamanca, Spania)

»Prof. univ. dr. Eugen Munteanu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

»Prof. univ. dr. Nicolae Saramandu (Institutul de Lingvistică, „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, Bucureşti, România)

»Prof. univ. dr. Monica Spiridon (Universitatea din Bucureşti, România)

 

© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"