Articole din revista Philologica Jassyensia an I, nr. 1-2, 2005
» Le concordanze della lingua romena con i dialetti italiani: storia delle ricerche e prospettive di studio, TERESA FERRO
» Carlo Tagliavini e l’istrorumeno, GORAN FILIPI
» Observaţii asupra gramaticilor limbii române şi ale limbii ucrainene scrise în limba latină, SERGIY LUCHKANYN
» Al patrulea picior al mesei, ALBERTO MADRONA FERNÁNDEZ
» The Return of the Goddess. Culture and Gender in the History of Romance Languages, MARIA MANOLIU-MANEA
» Normă şi norme în tradiţia filologică românească, IOANA VINTILĂ-RĂDULESCU
» L’intervention du roumain dans la correspondence française d’Alexandru Odobescu (1834-1895), MICHEL WATTREMEZ
» Le Paradis aux Amériques. Les fantasmes religieux des premiers explorateurs, CORIN BRAGA
» O identitate difuză. Repertoriu narativ contemporan al românilor din Ungaria, MIHAELA BUCIN
» L’universalisation par la littérature, FLORICA CIODARU-COURRIOL
» Défense et illustration de la traduction, JEAN-LOIUS COURRIOL
» Socio-Cultural Requirements in Italian Working Life. The Case of Romanian Females in the Caring Sector, FILIPPO LAURENTI
» Un secolo frammentario: breve storia delle traduzioni di poesia romena in italiano nel Novecento, ROBERTO MERLO
» The Intelligibility of Power. An Explicit Anthropological and Semantic Approach to Discourse Analysis, MICHAEL METZELTIN, FRANCESCO GARDANI
» O posibilă tipologie a autenticităţii, DIANA VRABIE
» Un Sadoveanu necunoscut, CONSTANTIN CIOPRAGA
» L’enseignemet – voie privilégié de la francophonie roumaine, MARINA MUREŞANU-IONESCU
» CUPRINS,
» L'adverbe latin, Une presentation, ADRIAN CHIRCU
» Alternantele vocalice regulate din flexiunea verbala, TOMASZ CYCHNERSKI
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"