Articole din revista Philologica Jassyensia an VII, nr. 1 (13), 2011
» Cuprins,
» Editorial,
» Condiţia romanului şi „predicatele” realismului-socialist, Şerban Axinte
Rezumat
» Personaje secundare în Meşterul Manole, de Lucian Blaga: Mira, Găman, Lucian Vasile Bâgiu
Rezumat
» Mitul eminescian. Logica selectării ca mit obsesiv al culturii române, Luigi Bambulea
Rezumat
» Aspects of the Formation of Toponyms from the Neamţ River Basin, Daniela Butnaru
Rezumat
» Spre Sadoveanu esenţial, Nicolae Creţu
Rezumat
» Evoluţii de sens în subdialectul maramureşean, Mircea Farcaş
Rezumat
» Clasicism şi autoritate, Laurenţiu Hanganu
Rezumat
» The Persistency of Romanian Birth Beliefs, Adina Hulubaş
Rezumat
» Accentuation System of the Verbs with the Suffix -ėti in Standard Lithuanian, Vidas Kavaliauskas
Rezumat
» The Comic Representation of Identity and Otherness in a Narrative Text: a Case-Study, Raluca Mihaela Levonian
Rezumat
» Viziuni structurale asupra lexicului înainte de teoria câmpurilor lexicale elaborată de Jost Trier, Dinu Moscal
Rezumat
» O abordare etnologică a opoziţiei semantice stâng–drept, Ioana Repciuc
Rezumat
» The Linguistic Status of Phrases, Elena Silvestru
Rezumat
» The Regenerative Void: Avatars of a Foundational Metaphor in Romanian Identity Construction, Bogdan Ştefănescu
Rezumat
» Valori poetice matriciale în poezia de limba română din Serbia – germinaţie şi disoluţie, Carmen Dărăbuş
Rezumat
» L’Autre bilingue (ou plurilingue) de naissance : stéréotypes d’une identité hors-normes, Felicia Dumas
Rezumat
» A Research Project about the Romanian Immigrants in Turin (Italy), Ofelia Ichim
Rezumat
» Homer, Medieval or Modern? The Battle for the Literary Canon, Mihaela Irimia
Rezumat
» La Colonna Traiana nel pensiero politico e storiografico romeno, Marinella Lőrinczi
Rezumat
» O baladă a lui Gh. Asachi publicată la Paris, Zamfira Mihail
Rezumat
» Empire-building. The Case of Geography in Early Modern Britain, Petruţa-Oana Naiduţ
Rezumat
» Migraţia ca naraţiune – rolul biografiilor lingvistice în analiza fenomenului migraţionist, Florin-Teodor Olariu
Rezumat
» Ilarie Voronca. Poezie şi tehnologie în avangarda românească, Daniela Petroşel
Rezumat
» Lucreţia Panaitescu – un etnolog român din Iaşi la Zürich, în 1897, Ion Taloş
Rezumat
» Italiano e rumeno a confronto: analisi di alcuni problemi di apprendimento dell’italiano da parte dei madrelingua rumeni, Harieta Topoliceanu
Rezumat
» Biserica neagră d’Anatol E. Baconsky et La terreur future de Marcel Schwob, Gisèle Vanhese
Rezumat
» O altă poveste a limbii române: limba română la Poznań, Polonia, Emilia Ivancu
Rezumat
» Studiile româneşti la Universitatea din Ljubljana, Slovenia, Nicolae Stanciu
Rezumat
» Recenzii,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"