Articole din revista Philologica Jassyensia an VII, nr. 2 (14), 2011
» Despre canon şi critica creatoare – studiile lui G. Ibrăileanu între rigoarea demonstrativă şi plăcerea textului, Simona Antofi
Rezumat
» Modele ale criticii literare postbelice. E. Lovinescu, G. Ibrăileanu, G. Călinescu, Şerban Axinte
Rezumat
» A citi, a reciti Adela lui G. Ibrăileanu în oglinda postmodernităţii, Liliana Balan
Rezumat
» Dinspre obiectiv spre subiectiv: între inovare şi reluare. Aspecte ale romanului românesc interbelic, Cristina Ciuntuc (Andriuţă)
Rezumat
» «Selecţie» şi «mutaţie»: două concepte pentru explicarea fenomenului literar, Teodora Dumitru
Rezumat
» E. Lovinescu şi latinitatea, Mariana Flaişer
Rezumat
» Polemica Ralea – Ibrăileanu – Zarifopol. Un joc cu sumă zero, Andreea Grinea Mironescu
Rezumat
» De peste prag – o piesă ibseniană, Emanuela Ilie
Rezumat
» Publicistica lui Mihai Eminescu în viziunea lui G. Ibrăileanu şi a lui E. Lovinescu, Adrian Jicu
Rezumat
» Ibrăileanu şi ideea unui clasicism românesc, Doris Mironescu
Rezumat
» G. Ibrăileanu despre limba literară, Eugen Munteanu
Rezumat
» Literatura lui E. Lovinescu, de la autobiografie la ficţiunea romanţată, Antonio Patraş
Rezumat
» G. Ibrăileanu şi E. Lovinescu – critica „dialogală”, Lăcrămiora Petrescu
Rezumat
» Antiteza unei idei profetice – G. Ibrăileanu vs. E. Lovinescu, Crina Poenariu
Rezumat
» G. Ibrăileanu şi E. Lovinescu, portrete în oglindă, Ionela Pujină
Rezumat
» Paradoxurile unui critic (fals) tradiţionalist. A fost G. Ibrăileanu un spirit antimodern?, Oana Soare
Rezumat
» Legitimitatea revizuirilor morale. De la E. Lovinescu la „lovinescianismul” actual, Andrei Terian
Rezumat
» Noms de famille – doubles et triples – dans l’anthroponymie actuelle de Jassy, Iustina Burci
Rezumat
» (Re)Metaphorisation and Demetaphorisation in the Romanian Informatics Language, Georgeta Colăcel
Rezumat
» Towards a Romanian Lexicographic Corpus, Elena Dănilă, Marius-Radu Clim, Ana Catană-Spenchiu
Rezumat
» Contribuţia lui Eugenio Coseriu la evoluţia conceptului de «câmp lexical», Dinu Moscal
Rezumat
» Omonimie şi ambiguitate la formele verbale nepersonale româneşti, Alina-Paula Nemţuţ
Rezumat
» Cercetări recente în domeniul informatizării atlaselor lingvistice româneşti , Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Marius-Radu Clim, Ramona Luca
Rezumat
» Evoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Surse. Nivelurile fonetic şi morfologic (I), Oana Panaite
Rezumat
» Paul Goma: Le Calidor – Acasarabia utopique entre Chaos et Cosmos, Mariana Pasincovschi
Rezumat
» Formes du « pseudo-monologue » dans les comédies de I.L. Caragiale, Iolanda Sterpu
Rezumat
» Dosoftei, Parimiile preste an (Iaşi, 1683): despre sursele fragmentelor biblice , Mădălina Ungureanu
Rezumat
» Locus in fabula. Legenda ca modalitate de explicare a toponimiei , Camelia Zăbavă
Rezumat
» Baudelaire and Balzac: Echoes and Affinities, Nicolae Babuts
Rezumat
» Pour une poétique de l’identité dans l’œuvre de Henry Bauchau, Liliana Foşalău
Rezumat
» La Colonna Traiana nel pensiero politico e storiografico romeno (II), Marinella Lőrinczi
Rezumat
» Verbal Language – a Sign of Political Power in the Political Arena, Mihaela Mocanu
Rezumat
» Literatură şi canon istoric , Florin Oprescu
Rezumat
» Le Spectacle comme forme de réécriture: Eugène Ionesco, Jean-Luc Lagarce et La Cantatrice chauve, Cristina Scarlat
Rezumat
» The American Dream as the Cultural Expression of North American Identity , Diana Ştiuliuc
Rezumat
» Changing the Representation of Intimacy under the Rise of the Romanian Communist Regime, Delia Ungureanu
Rezumat
» Attitudes, perceptions et opinions concernant la conscience transfrontalière, Dorel Zaharia
Rezumat
» Two Decades of Romanian Teaching at the University of Los Angeles, California, Georgiana Gălăţeanu-Fârnoagă
Rezumat
» Le roumain à l’Université de Strasbourg. Du statut d’« orchidée » à celui d’une discipline puissante, Gina Puică
Rezumat
» Dana-Marina Dumitriu (1962 – 2011), Christian Tremblay, Astrid Guillaume
» Recenzii,
» Editorial,
» Cuprins,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"