Articole din revista Philologica Jassyensia an IX, nr. 1 (17), 2013
» Cuprins,
» Primii paşi în realizarea ediţiei electronice a Lexiconului de la Buda (1825), Maria Aldea, Bogdan Harhătă, Daniel-Corneliu Leucuţa, Lilla-Marta Vremir
Rezumat
» Echinoxul nebunilor şi alte povestiri di Anatol E. Baconsky. Un’epopea cosmica dell’essere, Danilo De Salazar
Rezumat
» Principiile şi normele ilustrării prin citate – importanţa şi necesitatea citatelor în Dicţionarul limbii române al Academiei, Mioara Dragomir
Rezumat
» Current Trends in Romanian Medical Lexicography, Mariana Flaişer
Rezumat
» La relation anthroponyme – toponyme – nom commercial à Borşa, Maramureş, Adelina Emilia Mihali
Rezumat
» Proverbes et anti proverbes, Ioan Milică
Rezumat
» Publicistica eminesciană. Un model de analiză situaţională, Mihaela Mocanu
Rezumat
» Evoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (III), Oana Panaite
Rezumat
» Paul Goma: Le Calidor – L’Épopée des habitants de Mana, Mariana Pasincovschi
Rezumat
» Privind înapoi, modernitatea: E. Lovinescu, sociolog, Antonio Patraş
Rezumat
» Numele propriu în procesul traducerii biblice, Sabina Rotenştein
Rezumat
» Le paradigme de la philosophie du langage (la conception coserienne), Mihaela Cătălina Tărcăoanu
Rezumat
» A Maze of Mazes, Mihaela Teodor (Chiribău–Albu)
Rezumat
» Une dystopie balkanique-universelle – Miroslav Krleža, Banquet en Blithuanie, Carmen Dărăbuş
Rezumat
» Imaginaţie romantică şi autoritate, Laurenţiu Hanganu
Rezumat
» Die Numerusbildung in den romanischen Standardsprachen. Ein typologischer Vergleich, Michael Metzeltin, Thede Kahl
» Influenţa franceză în cadrul arhitecturii limbii române. Teoria „relatinizării” sau a „reromanizării”, Ioana Moldovanu–Cenuşă
Rezumat
» Tenets of Puritan Poetry, Andreea Poenaru
Rezumat
» “The Wasteland Quest”: Cityscapes of Memory in Postmodern Fiction, Monica Spiridon
Rezumat
» De Darkness at noon (1941) d’Arthur Koestler à L’Aveu (1968) de Lise et Artur London et à L’Évasion silencieuse (1990) de Lena Constante, les procès staliniens en procès à travers la littérature européenne, Alain Vuillemin
» Le bilinguisme simultané de naissance : stratégies familiales de mise en place et de conservation en contexte scolaire monolingue, Felicia Dumas
Rezumat
» Les argumentaires du plurilinguisme, Pierre Frath
» Conclusions des 3e Assises européennes du plurilinguisme, Christian Tremblay
» La enseñanza de la cultura y la literatura rumanas en la Universidad de Granada, Enrique Javier Nogueras Valdivieso, Oana Ursache
Rezumat
» Recenzii,
» Book Notes,
» Editorial,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"