Articole din revista Philologica Jassyensia an X, nr. 1 (19), 2014
» Cuprins,
» Editorial,
» Zidarii Meşterului Manole , Lucian Vasile Bâgiu
Rezumat
» The Role of Punctuation in Old Romanian Bible Translations, Ana Catană-Spenchiu
Rezumat
» Actul lecturii ca experienţă estetică: contexte ale literaturii române, Leontina Copaciu
Rezumat
» Afixoido compunerea – procedeu de formare lexicală a derivatelor de tip sintagmatic (formaţii sintagmatice prefixoidate), Nina Cuciuc
Rezumat
» Ioana Ieronim  lumea ca text şi semiotica existenţei, Mariana Dan
Rezumat
» Figuri şi figuraţie într-un discurs memorialistic al lui Constantin Argetoianu, Florinela Floria
Rezumat
» La « semence incendiaire » d’une parole nouvelle : Plămânul sălbatec de Paul Păun, Giovanni Magliocco
Rezumat
» Split Grammaticalization: Romanian iar, Adverb and Conjunction, Maria Manoliu-Manea
Rezumat
» Despre interpretare şi revelaţie, pornind de la Andrei Pleşu, Cosmin Perţa
Rezumat
» La vision anthropologique de Mircea Eliade. Le salut par le Spectacle, Cristina Scarlat
Rezumat
» Pickleherring: An Early Modern Clown Persona and His Music, John Alexander
Rezumat
» Literary Exchanges in the Post-Cold War Mediterranean Area, Marcel Cornis-Pope
Rezumat
» The Hero’s Isolation in Virginia Woolf’s and Graham Swift’s Lyrical Novels, Irina-Ana Drobot
Rezumat
» Aménagement familial d’un bilinguisme « natif » franco-roumain, Felicia Dumas
Rezumat
» Moartea lui Patroclu. Momente ale unui ceremonial funerar antic, Constantin Eretescu
Rezumat
» Modernism şi axiologie. 1. De la Hegel la Edmund Burke, Laurenţiu Hanganu
Rezumat
» La théorie de la prédication entre logique et linguistique, Dinu Moscal
Rezumat
» Mayakovski and the Beginnings of the Soviet Theatre, Ileana Alexandra Orlich
Rezumat
» Fragments of Multilingualism and Anti-Realism. Paul Celan and Isidore Isou as Proponents of Romanian Jewish Experimental Literature, Sami Sjöberg
Rezumat
» Un procès stalinien en Bulgarie, au théâtre, en français : Nicolas Petkov doit mourir à l’aube (2008) de Tontcho Karaboulkov, Alain Vuillemin
Rezumat
» Lectoratul de limba română din China, Petru Apachiţei
Rezumat
» Anthropologie de l’anglicisation des formations supérieures et de la recherche, Pierre Frath
Rezumat
» Recenzii,
» Book Notes,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"