Articole din revista Philologica Jassyensia an III, nr. 2, 2007
» Cuprins,
» Observaţii pe marginea semiadverbelor din cadrul grupului verbal din limba română, OANA MAGDALENA CENAC
Rezumat
» Passer d’un corpus à une base de données des incantations amoureuses roumaines, SANDA GOLOPENŢIA
Rezumat
» Fractalitate şi discurs critic în Memento mori, NICOLETA IFRIM
Rezumat
» Poezia optzecistă, azi – Cassian Maria Spiridon: Noduri şi (alte) semne ale suferinţei de a fi, EMANUELA ILIE
Rezumat
» Un plural regional: neutrul în –auă, GAVRIL ISTRATE
Rezumat
» La guerra delle farfalle: contrapposizione e interferenze di spazi in un esperimento culturale a quattro mani, MARIA LUISA LOMBARDO
Rezumat
» Strategii comunicaţionale subversive în vremuri de cenzură. Ironizarea clişeelor, GINA NECULA
Rezumat
» Interacţiunea verbală, între ritual şi strategie, FLORIN-TEODOR OLARIU
Rezumat
» Actul hrănirii într-o frazeologie a atitudinii, PETRONELA SAVIN
Rezumat
» Paradigmele discursului autobiografic, DIANA VRABIE
Rezumat
» Teoria contactelor dintre limbi; cu privire specială asupra contactelor între română şi engleză, MIHAELA BUZATU
Rezumat
» Multiple Worlds in Juvenile Fiction: Lewis Carroll, Michael Ende, Jostein Gaarder, MIHAELA CERNĂUŢI-GORODEŢCHI
Rezumat
» Personality Characteristics Associated with Successful Second Language Acquisition, ANDREEA CERVATIUC
Rezumat
» Articulator Metaphors: «gură» – «mouth», CARMEN CIOBANU
Rezumat
» Preocuparea pentru o lingua universalis… în căutarea limbii începuturilor, MARIUS-RADU CLIM
Rezumat
» George Sand et les Roumains. La promotion de la littérature française dans les Provinces Roumaines au milieu du XIXe siècle, MIHAELA COJOCARU
Rezumat
» E-learning and the Interaction, CORALIA DITVALL
Rezumat
» Les phraséologismes français avec des Npr et les matrices de figement, DANA-MARINA DUMITRIU, ANCUŢA GUŢĂ
Rezumat
» Les emprunts grecs et latins au sein du vocabulaire juridique français, ANCUŢA GUŢĂ, DANA-MARINA DUMITRIU
Rezumat
» Testimony from within the Anchetă: The Ordeal of Anton Golopenţia, MICHAEL H. IMPEY
Rezumat
» Individuelle Mehrsprachigkeit und begriffliche Gegenüberstellung von: Erstsprache, Muttersprache, Zweitsprache und Fremdsprache, ANTONIA OLARIU
Rezumat
» Asupra limbii române ca limbă de încredere, RODICA-CRISTINA ŢURCANU
Rezumat
» Importanţa elementului narativ în proza fantastică, ANA ZĂSTROIU
Rezumat
» RECENZII,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"