Articole din revista Philologica Jassyensia an X, nr. 1(19),supl., 2014
» Terminologizarea lexicului comun , Nicoleta Baghici
Rezumat
» Erorile spontane de vorbire şi gramatica mentală, Laura Carmen Cuţitaru
Rezumat
» Aspecte verbale în morfosintaxa textului politic, George Irimiaş
Rezumat
» Istoria elementelor lexicale cu etimologie multiplă , Cătălina Iuliana Pînzariu
Rezumat
» State-of-the-art Text Linguistics: Corpus-Analysis Tools. A Practical Demonstration, Sorina Postolea
Rezumat
» Un demers semiotic al grupului “Tel Quel”: practica textuală, Simona-Andreea Şova
Rezumat
» Ethosul discursiv în predica religioasă. Parenesis, Anamaria Gheorghiu (Grecu)
Rezumat
» A Communicative Perspective in Romanian Utterance Analysis , Doina Jitcă
Rezumat
» Interdisciplinaritate şi modele comunicaţionale complexe , Adriana Maria Robu
Rezumat
» Atlas Multimédia Prozodique de l’Espace Roman (AMPER) – proiect de colaborare internaţională şi interdisciplinară, Adrian Turculeţ
Rezumat
» Mijloace prozodice de focalizare a adjectivului în enunţuri declarative , Adrian Turculeţ, Anca-Diana Bibiri, Mihaela Mocanu
Rezumat
» Poe’s The Gold-Bug: from the Reading of Madness to the Madness of its Readings , Lorelei Caraman
Rezumat
» The Gothic as Mass Hysteria: the Threat of the Foreign Other in Gaskell’s Lois the Witch, Irina Raluca Ciobanu
Rezumat
» Benjamin Fondane şi poetica abisului:refuzul sintezei, Irina Dincă
Rezumat
» Traces of Friedrich Nietzsche’s Philosophy in Scandinavian Literature , Crina Leon
Rezumat
» Conştiinţa trăiristului ca spaţiu al imaginarului autenticist, Mihaela Rusu
Rezumat
» Vasile Lovinescu – reviriment cultural şi literar , Alina Bărbuţă Negru
Rezumat
» Thinking across Disciplines. Interdisciplinarity as a Means of Identification in Jeffrey Eugenides’ and Petru Popescu’s Novels , Maria Miruna Ciocoi Pop
Rezumat
» Eugen Simion între teorie, trăire şi mărturisire, Lucia Luminiţa Ciucă
Rezumat
» Înţelesuri şi subînţelesuri în receptarea actuală a lui Mihai Eminescu , Elena Croitor
Rezumat
» Analiza structurilor comparative din sistemele lingvistice ale poeziei lui George Coşbuc , Radu Drăgulescu
Rezumat
» Persona and Extraverted Sensation Type in John Fowles’s The Magus , Bianca Foghel
Rezumat
» Paradigma fericirii în Mic manual de fericire perfectă / Petit manuel du parfait bonheur de Ilarie Voronca , Cipriana Manuela Frăţilă
Rezumat
» Architectural Projections in Kazuo Ishiguro’s Early Prose and the Concept of Uchi, Andreea Ionescu
Rezumat
» Some Aspects of the Semantic-Structural Analysis of Thomas Mann’s Tonio Kröger , Nino Kvirikadze
Rezumat
» Cronica teatrală camilpetresciană în perioada interbelică , Cristina Nicoleta V. Dorobăţ (Ştirbu)
Rezumat
» Structura personajului feminin în romanele lui George Bălăiţă , Elena Băiceanu (Pârlog)
Rezumat
» Dimitrie Bolintineanu as the Creator of Sentimental Romantic Novel, Ludmila Branişte
Rezumat
» Anotimpurile iubirii şi ale feminităţii în romanul Anotimpuri de Radu Tudoran , Jeanina Simona Cacuci
Rezumat
» „A treia femeie” din proza românească interbelică. Ipostaze; dinamica reprezentării , Elena Filote (Panait)
Rezumat
» Spiritul ludic în cultura românească sau de la zaiafet la party , Mariana Flaişer
Rezumat
» Mit şi tipar narativ în romanul lui Stefan Heym Ahasver, le Juif Errant , Irina Hăilă
Rezumat
» Ménage à trois în infernul interetnic: trupul feminin şi privirea celuilalt în romanul balcanic recent , Livia Iacob
Rezumat
» Where East Meets West in Harmony: an Interdisciplinary Approach to Aldous Huxley’s Island, Oana Mureşan
Rezumat
» Dumitru Radu Popa, Skenzemon! sau despre re estetizarea intertextului , Simona Antofi
Rezumat
» Faţetele timpului în Clipa cea repede de Sorin Titel, Camelia Teodora Ghideu
Rezumat
» Redefinirea istoriei prin memorie: Ana Blandiana, Fals tratat de manipulare, Cristina Gogâţă
Rezumat
» Ştefan Agopian, Fric – o metaficţiune istoriografică à rebours – exerciţiu de (re)structurare discursivă şi (de)construcţie diegetică , Laurenţiu Ichim
Rezumat
» In Their Defence: Fictional Voices of Otherness in the “September Eleven” Context , Oana-Celia Ilieş (Gheorghiu)
Rezumat
» Herta Müller, Animalul inimii – poziţii liminale în raport cu sinele şi cu spaţiul literar naţional, Violeta-Teodora Lungeanu
Rezumat
» Confruntarea cu memoria în ficţiunea contemporană din România , Andreea Mironescu
Rezumat
» Traducerile lui Eliade – sursă de receptare a scriitorului în Polonia. Recenzii şi comentarii , Magdalena Filary
Rezumat
» Erori de traducere a romanului Marile speranţe de Charles Dickens (trad. de Vera Călin), Raluca Ghenţulescu
Rezumat
» Cur Deus Homo. De la conceptele fundamentale (debita, satisfactio) la limitele dialogului , Emanuel Grosu
Rezumat
» Being a Translator is More than Just Being Good at Languages, Doina Ivanov
Rezumat
» Reconstructing Cicero’s Hortensius. A Note on Fragment 43 Grilli , Constantin-Ionuţ Mihai
Rezumat
» Ovidius şi Seneca – perspective asupra exilului în Antichitate , Constantin Răchită
Rezumat
» Navigating The Reef: Social Differences Brought on Television , Oana Alexandra Alexa
Rezumat
» Provocările artelor vizuale la adresa educaţiei morale , Dorin Baba
Rezumat
» The Willow Song in Verdi’s Adaptation of Othello by William Shakespeare – an Interdisciplinary Approach , Letiţia Goia
Rezumat
» Transdramaticul la Paul Everac , Elena Iancu
Rezumat
» The Challenges of Unity in Diversity: Teaching Romanian Language and Culture to the Foreign Students of a Technical University , Elisabeta Simona Catană
Rezumat
» The Impact of Teaching Songs on Foreign Language Classroom Anxiety , Dorin Dacian Dolean, Ioan Dolean
Rezumat
» Developing Sociolinguistic Skills in Foreign Language Teaching , Laura Ioana Leon
Rezumat
» Contemporary Reportage and Its Vocabulary – Putting Taste into Words , Ştefana Ciortea-Neamţiu
Rezumat
» Medierea conflictului organizaţional în sectorul public , Emanuela Dumea
Rezumat
» Demistificarea reportajului literar. O abordare pragmatică a binomului literatură – jurnalism , Marius-Adrian Hazaparu
Rezumat
» Contribuţia reclamei televizate la configurarea rolurilor sociale , Andreea Săndoi
Rezumat
» Comportamentul mimetic al adolescentului prosumer pe Facebook. Fenomenul selfie , Claudia Chiorean (Talaşman)
Rezumat
» Interviul online: câteva consideraţii asupra presupoziţiilor utilizării sale, Camelia Grădinaru
Rezumat
» Representations of Virginia Woolf , Mihaela-Alina Ifrim
Rezumat
» Pouring Digital Soul into Social Movements. The Enhancement of Self-Transcending Knowledge through the Use of New Media and Its Impact on Contentious Politics , Oana Olariu
Rezumat
» Unelte şi metode digitale în cercetarea comunicării mediate de calculator. Importanţa corpusului online , Andrei Stipiuc
Rezumat
» Morala ca „terapie şi consonanţă” în opera lui Ştefan Odobleja , Eronim-Celestin Blaj
Rezumat
» Scientia divina: între exemplarismul dionisian şi esenţialismul augustinian , Florin Crîşmăreanu
Rezumat
» Spaţiul imaginar din perspectiva sistemelor complexe, Gabriel Crumpei, Alina Gavriluţ, Maricel Agop, Irina Crumpei, Lucian Negură, Ioana Grecu
Rezumat
» Canonul radical. Lizibilitate şi amorse ale rescrierii , Dan Cuzmici
Rezumat
» Analiza economică a mişcării mesianice timpurii, Aurelian-Petruş Plopeanu,
Rezumat
» Platon, despre revelaţie şi plagiat. O privire generală , Rodica Pop
Rezumat
» Mitul între imaginar şi realitate , Ion Vrabie
Rezumat
» Constantin Micu Stavila: există un conflict între individ şi societate? , Frăguţa Zaharia
Rezumat
» Sfinţirea clopotelor nou-înfiinţatei Episcopii a Maramureşului. Sighet, 15 octombrie 1939 , Laurenţiu Batin
Rezumat
» Consuli, viceconsuli şi agenţi la Galaţi. Aspecte juridico-istorice privind funcţionarea agenţiei consulare franceze de la Galaţi. Interferenţe cognitive , Ana-Maria Cheşcu
Rezumat
» Utopia contemporană între neoliberalism şi globalism , Eugenia Irimiaş
Rezumat
» Local Leadership in East Central Europe: Socio Demographical Profiles and Value Attainment in Four Towns , Roxana Marin
Rezumat
» Lobby-ul UE – act de comunicare strategică , Camelia Nistor
Rezumat
» Kosovo, interese divergente, Ciprian-Vasile Rus
Rezumat
» Editorial,
» Cuprins,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"