Articole din revista Philologica Jassyensia an XI, nr. 1 (21), 2015
» Cuprins,
» Editorial,
» A Metaphoric Intercession in Mioriţa and The Argeş Monastery, Nicolae Babuts
» Bogoiu, maestrul de ceremonie sau falsul personaj secundar al dramaturgiei lui Mihail Sebastian, Lucian Vasile Bâgiu
» Chestionarele Muzeului Limbii Române – premise de cercetare, Elena Comşulea
» Subiectul construit prepoziţional în limba română, Cristina Corla (Hanţ)
» Gay/Queer în literatura română contemporană, Gabriela Glăvan
» Utopismul gândirii politice eminesciene?, Adrian Gelu Jicu
» „Partizanatul fanatic”. O interogaţie despre obsesia Modelului în critica literară, Raluca Perţa Dună
» Termenul vânt în Dicţionarul fenomenelor atmosferice (DFA), Alina-Mihaela Pricop
» Religiozitate populară şi rituri ale apei. O abordare socio-antropologică, Ioana Repciuc
» Cântecul spicelor di Lucian Blaga. Ierofanie telluriche e Fecondatore lunare, Valentina Sirangelo
» Les figures de style et leur relevance dans le décodage sémiotique d’un texte: la métaphore dans le texte moderne des Psaumes (II). Champs conceptuels, Dana Luminiţa Teleoacă
» Le procédé de la glose dans Parimiile preste an (Iaşi, 1683), Mădălina Ungureanu
» Intensifying Adverbs in English and Romanian, Carmen Cocea
» Intermedialität and Literature. What is Filmic Rewriting?, Cătălin Constantinescu
» Profilul lui I.L. Peretz în cultura română: de la traducere la receptare, Camelia Crăciun
» Modernism şi axiologie. Perspectiva kantiană, Laurenţiu Hanganu
» The Nothingness in Samuel Beckett’s Prose Writing How It Is as an Aesthetic Concept, Iulia Luca
» Classic Canadian Humour Unveiled: Stephen Leacock in (Pre)Communist Romania, Ana-Magdalena Petraru
» Numele vechi al Moldovei (Moldua) explicat prin apelativul protogermanic*moldwa, Adrian Poruciuc
» Întoarcerea mitului. Ernst Jünger în România – Ernst Jünger şi românii, Alexander Rubel
» Remediality: Cultural Discourse in the Era of “Technological Neo-Enlightenment”, Monica Spiridon
» Chipul tăinuit în basmele populare europene, Otilia Ursache
» Kekse und ihre Bedeutung für eine englisch-deutsche Sprachbetrachtung: Ein Interview in der Süddeutschen Zeitung, Rudolf Windisch
» L’enseignant(e) de français langue étrangère et son art de séduire à travers les atouts du plurilinguisme, Felicia Dumas
» Recenzii,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"