Articole din revista Philologica Jassyensia an XII, nr. 1 (23), 2016
» Cuprins,
» Editorial,
» Editorial_eng,
» O etimologie complicată: ciorchine, Victor Celac
» Un dicţionar bilingv eleno român din secolul al XX lea (prea) puţin cunoscut, Mioara Dragomir
» „Să nu [în]juri strâmb…”. Înjurături românești care conțin antroponime (II): niveluri constitutive și semantic-referențiale, Daiana Felecan, Alina Bugheşiu
» The Role of the Vernacular in the First Two Editions of Manuel Álvares’ ars minor (Lisbon, 1573 and 1578), Rolf Kemmler
» Sur quelques mots des premiers écrits d’Henri Michaux, Takeshi Matsumura
» Eugenio Coseriu and the Hermeneutical Principle of Trust, Cristinel Munteanu
» A Romanian Disraeli: Take Ionescu and Fin-de-siècle Aesthetics, Roxana Patraş
» Electronic Romanian-English Contrastive Collection of Food Set Phrases. Methodological Aspects, Petronela Savin
» Romanian Aesthetics “after” Tudor Vianu. A few Delimitations, Adriana Stan
» Continuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania : à propos de quelques termes religieux hérités du latin (I), Dana-Luminiţa Teleoacă
» Theatralität der Gefühle. Überlegungen zur Emotionalität am Beispiel von Denis Diderots Paradox über den Schauspieler, Christina Vogel
» Reading in the Digital Age, Dana Bădulescu
» Romanian Language Literacy in Vojvodina and in Eastern Serbia. Premises and Consequences of Linguistic Languages and Political Dialects, Mariana Dan, Minerva Trajlović-Kondan
» Aspects diachroniques d’anthropologie linguistique sur les notions cité, citoyen, ethnie, nation, Mircea Farcaş
» Brendan’s Time, Emanuel Grosu
» Hermeneutică şi axiologie. Perspectiva baudelairiană, Laurenţiu Hanganu
» Et in Constantinopole ego... Camil Petrescu şi imaginea „metropolei lumii”, Emanuela Ilie
» Multilingualität und Dialektdiversität als Folge der Migrationen nach Skopje, Lumnije Jusufi
» Personal and Group Identity in Facebook Political Posts, Raluca-Mihaela Levonian
» Critique des traductions en classe: humour et ironie, Jacek Pleciński
» Tradiție și tranziție estetică în comunitățile istorice românești din Transcarpatia/ Ucraina, Corina-Eugenia Popa
» Recovery from Disorders of the Literary – Cultural Identity in the Western Balkans, Dorin Popescu
» Guillaume Apollinaire’s Influence on Rastko Petrović’s Reflections about the Truth in Artistic Creation, Diana Popović
» Il poema Viiaţa lumii di Miron Costin, specchio e voce di un’epoca buia (II), Adriana Senatore
» L’emploi de quelques marqueurs discursifs par un enfant bilingue franco-roumain: affichage identitaire et désir d’intégration, Felicia Dumas
» Enseignement et apprentissage du français en Roumanie. Quelle direction? Représentations du français chez les lycéens, Cristina Ungureanu, Corina-Amelia Georgescu
» Recenzii,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"