Articole din revista Philologica Jassyensia an XVI, nr. 2 (32), 2020
» Cuprins,
» Editorial,
» Editorial_eng,
» În marginea „chestiunii homerice” – prima întrebare, Anton Adămuţ
» Approximation d’identification partielle. Quand « espèce de » n’est pas nécessairement «specie de», Sonia Berbinski
» O aplicație la teoria trăsăturilor dialectale tipice. Cazul unor graiuri de tip moldovenesc din două sate de romano-catolici din zona Romanului, Luminița Botoșineanu
» Une application à la théorie des champs toponymiques: Bistriţa, Daniela Butnaru
» Cultura și civilizația românească în imagini și simboluri. Abordări metodologice, Elisabeta Simona Catană
» Biblia de la Blaj (1795) și manuscrisele traducerii lui Samuil Micu, Ana Catană Spenchiu
» Oser (re)traduire Eminescu, Carmen-Ecaterina Ciobâcă
» La enfermedad en el refranero latino y románico, Mihai Enăchescu
» George Ciprian – romancierul, Crenguţa Gânscă
» Cuvinte-realia rusești și corespondențele lor românești: schița unui dicționar, Daniela Gheltofan
» Repere pentru o bază de date a receptării memorialisticii româneşti în presa culturală (selectiv între 1960 şi 2020), Ramona Luca, Ofelia Ichim, Nicoleta Borcea, Astrid Cambose, Maricica Munteanu
» Limba română ca limbă străină în noua Europă, Angela Moga
» Despre traducerea numelor proprii în Joachim Heinrich Campe, Descoperirea Americii (1816), Dinu Moscal, Ana-Maria Gînsac
» „Folcloristica românească” versus „Istoria folcloristicii”. Vrabie, Bîrlea și dominantele ideologice ale etnologiei comuniste, Mircea Păduraru
» Probleme ale definirii numelor de vânturi și soluții în Dicționarul fenomenelor atmosferice, Alina-Mihaela Pricop
» Dito und Idem. Un caz de colaborare literară feminină în Belle Époque. Creația între „negociere” și „compromis”, Ștefania Pricop
» Il francese in Valle d’Aosta (Italia) nel XIX e XX secolo: un caso di linguistic suicide?, Gianmario Raimondi
» La Gramatică românească de Ion Heliade Rădulescu (1828) au regard [des Elémens] de la Grammaire françoise, Estelle Variot
» Câteva considerații privind cadrul curricular al unui curs de limbă, cultură și civilizație românească pentru străini, Romanița Constantinescu
» Rediscutarea conceptului de valoare în contexte teoretice actuale, Andreea Coroian Goldiș
» Secretomania în praxisul negustorilor medievali: paradigma greacă (I), Loredana Dascăl
» Conținuturi implicite în bancurile generate de pandemia Covid-19: repere teoretice (I), Daiana Felecan, Oliviu Felecan
» Aspecte ale afluxului neologic de origine anglo-americană, din perspectiva traducerii, Constantin Manea, Dănuța Magdalena Pruneanu
» Noaptea de Sânziene de Mircea Eliade, roman tradus în limba japoneză, Haruyo Maruyama
» Contextualising Culture in Teaching a Foreign Language: the Cultural Element among Cultural Awareness, Cultural Competency and Cultural Literacy, Andreea Nechifor, Anna Borca
» Migrația: delimitare conceptuală și imagini arhetipale, Dan Gabriel Sîmbotin
» Speaking in Formulae. Fitting the Traditional Culture into The Current Chinese Political Discourse, Mugur Zlotea
» Despre începuturile și continuitatea predării limbii și literaturii române la Universitatea din Torino (Italia), Harieta Topoliceanu
» Le plurilinguisme dans le développement durable, Christian Tremblay
» MultiGram, un outil innovant pour un apprentissage inventif des langues, Annick Englebert, Sabina Gola, Cristina-Alice Toma
» La langue est (avant tout) notre milieu de vie, Pierre Frath
» Language Diversity Seen from the Perspective of Preparatory Year Programmes, Raluca-Elena Hurduzeu, Viorela-Valentina Dima, Maria-Antoaneta Lorentz
» From ‘Profile’ to ‘Portfolio’ and Beyond: the Image of Linguistic Policies and Sustainable Development in Language Teachers’ Education, Anca-Mariana Pegulescu
» Recenzii,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"