Articole din revista Philologica Jassyensia an III, nr. 1, 2007
» CUPRINS,
» Traducerea Paliei de la Orăştie reflectată în construcţii de origine ebraică, ALEXANDRU GAFTON
Rezumat
» În intimitatea începutului de secol XIX: o eroticǎ a contrastelor, EMANUELA ILIE
Rezumat
» Natura polivalentă a Nonei în drama Tulburarea apelor de Lucian Blaga, EMILIA IVANCU
Rezumat
» Observaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703), DANIELE PANTALEONI
Rezumat
» Pentru un studiu etnolingvistic al frazeologiei cerealelor şi preparatelor din cereale, PETRONELA SAVIN
Rezumat
» Is the Associative a Simple- or Double-Subordinated Syntactical Function?, MIHAELA SECRIERU, ANCA CEHAN
Rezumat
» „Cruzimea” lui Urmuz, IRINA UNGUREANU
Rezumat
» Marin Sorescu - La lilieci: nume şi poreclă, CAMELIA ZĂBAVĂ
Rezumat
» Atât de departe... atât de aproape... (Literatura română – între a fi şi a nu fi în Europa), MIHAELA ALBU
Rezumat
» Eighteenth Century Aromanian Writers: the Enlightenment and the Awakening of National and Balkan Consciousness, NISTOR BARDU
Rezumat
» Shakespeare’s Audience in 19-th Century Romania, MARINA CAP-BUN
Rezumat
» On Coherence and the Metalinguistic Function of Conversational Routines, ANCA CEHAN
Rezumat
» Peter Pan: (Why) Should He Rather Be Played by a Woman?, MIHAELA CERNĂUŢI-GORODEŢCHI
Rezumat
» Înţelegerea înţelegerii – o problemă capitală a hermeneuticii lui Mircea Eliade, LUCIA CIFOR
Rezumat
» Nel laboratorio di Luceafărul: lettura della «quinta sequenza» (vv. 257-340), MARCO CUGNO
Rezumat
» Insule de conservare a identităţii etnice. Istroromânii, CRISTINA GAFU, MIHAELA NUBERT CHEŢAN
Rezumat
» Die Bedeutung donauschwäbischer Symbole, HANS GEHL
Rezumat
» Methods and Findings of the Dictionary of European Anglicisms, MANFRED GÖRLACH
Rezumat
» Legend Has It, PETRU IAMANDI
Rezumat
» Utopii dunărene, LEONTE IVANOV
Rezumat
» Écritures, activités d’un poète-pasteur hongrois de la fin du XVIIIe siècle, ANNA KESZEG
Rezumat
» À l’ombre des récits possibles, RADU I. PETRESCU
Rezumat
» Hypermnésie et évasion: Funes el memorioso de Louis Jorge Borges et Tinereţe fără de tinereţe de Mircea Eliade, DOINA RUŞTI
Rezumat
» Mitologii lirice particulare şi „poezia de pe stradă”. Maniere şi poetici la poeţi maghiari şi români din România anilor 1970-1980, SZABOLCS SZONDA
Rezumat
» La langue au coeur de la vie sociale, CHRISTIAN TREMBLAY
Rezumat
» Reprezentarea oraşului invizibil în romanul ekphrastic contemporan, ALEXANDRA VRÂNCEANU
Rezumat
» Cehov sau monologul disimulat, DORU ZAHARIA
Rezumat
» Orchestraţia planurilor temporale în naraţiunea fantastică, ANA ZĂSTROIU
Rezumat
» Teresa Ferro (1956-2007), CRISTINA FLORESCU
Rezumat
» H. Mihăescu (1907-1985), TRAIAN DIACONESCU
» Il rumeno alla “Sapienza”, LUISA VALMARIN
Rezumat
» Filologia clasică la Universitatea din Iaşi, TRAIAN DIACONESCU,
Rezumat
» Orientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar Iaşi, STELIAN DUMISTRĂCEL
Rezumat
» RECENZII,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"