Articole din revista Philologica Jassyensia an IV, nr. 1, 2008
» CUPRINS,
» Scriitura intimă ca oglindă a sinelui. Jurnalul portughez al lui Mircea Eliade, SIMONA ANTOFI
Rezumat
» Câteva dificultăţi hermeneutice create de poezia prezenţei, LUCIA CIFOR
Rezumat
» Überlegungen zur Zukunft der Nationalsprachen und Dialekte, HANS GEHL
Rezumat
» Literatură panegirică în secolul al XX-lea. Observaţii despre apoteoza lui Nicolae Ceauşescu, KLAUS HEITMANN
Rezumat
» Retorică şi pragmatică publicistică. „Figuri de construcţie” şi strategii persuasive în titlurile de articole din presa românească actuală , LUMINIŢA HOARŢĂ-CĂRĂUŞU
Rezumat
» Problematica timpului în Divanul. Cele şapte vârste şi „tâmplările” fiinţei, EMANUELA ILIE
Rezumat
» Subminarea clişeului ideologic prin parodierea lui. Strategii comunicaţionale subversive în vremuri de cenzură, GINA NECULA
Rezumat
» Vânt potrivit până la tare – der literarische Einfluss der „Aktionsgruppe Banat” auf die „Generaţia ’80” , TANJA BECKER
Rezumat
» L’Eden biblique et l’Utopie de Thomas More, CORIN BRAGA
Rezumat
» Făpturi-valiză. Note pentru un nou bestiar fabulos, MIHAELA CERNĂUŢI-GORODEŢCHI
Rezumat
» De la Relevanzfigur şi Negation la deconstrucţie tolerată. Modelul Karlheinz Stierle, CĂTĂLIN CONSTANTINESCU
Rezumat
» Caillois, Paulhan et le « Collège de sociologie » ou le Creux, le Terne et le Sphinx, SANDA GOLOPENŢIA
Rezumat
» Consideraţii privind dispariţia limbilor cu trimitere la romanitatea balcanică, THEDE KAHL
Rezumat
» The Accidental Theme: Jonathan Coe, The Accidental Woman, LIDIA VIANU
Rezumat
» Langues créoles dans les Outre-mers français: programme scientifique et projet identitaire, OLIVIER PULVAR
Rezumat
» Anticariatele Iaşului, GAVRIL ISTRATE
Rezumat
» Istoria limbii române de Alexandru Philippide, CARMEN PAMFIL
Rezumat
» Un toast pentru Dan Mănucă, PAUL CORNEA
» Un exégète subtil et passionné de l’univers eminescien, JEAN-LOUIS COURRIOL
» Ana Blandiana tra poesia e prosa fantastica, MARCO CUGNO
Rezumat
» „Wer mit ich selbst einig ist, ist es mit anderen“ (Titu Maiorescu). Zielsetzungen und Wegmarken von Professor Dan Mănucă , HORST FASSEL
Rezumat
» Dan Mănucă, literatura şi ideologia, EMANUELA ILIE
Rezumat
» Magister Maximus Jassyensis, SERGIY LUCHKANYN
» Repere privind receptarea lui Panait Istrati în RFG şi RDG , HEINRICH STIEHLER
Rezumat
» Căutător de comori la mari adâncimi, VASILE TĂRÂŢEANU
» Ein Beitrag zur Geschichte der Faust-Übersetzungen: Dan Mănucă , RUDOLF WINDISCH
Rezumat
» RECENZII,
» BOOK NOTES,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"