Articole din revista Philologica Jassyensia an V, nr. 1 (9), 2009
» CUPRINS,
» EDITORIAL,
» Problema velarizării vocalelor palatale româneşti în concepţia lui A. Philippide, LUMINIŢA BOTOŞINEANU
Rezumat
» Locul limbii literare în doctrina lui Alexandru Philippide, MIOARA DRAGOMIR
Rezumat
» Alexandru Philippide – Gustav Weigand: ipostaze, STELIAN DUMISTRĂCEL
Rezumat
» Alexandru I. Philippide. Coordonate stilistice, CRISTINA FLORESCU
Rezumat
» Originea românilor – piatră de temelie a Şcolii lingvistice de la Iaşi, ALEXANDRU GAFTON
Rezumat
» Alexandru Philippide şi receptarea istoriei literare, OFELIA ICHIM
Rezumat
» Câteva reflecţii asupra receptării ideilor humboldtiene în opera lui Alexandru Philippide, EUGEN MUNTEANU
Rezumat
» Originea condiţional-optativului românesc în concepţia lui Alexandru Philippide, CARMEN-GABRIELA PAMFIL, ELENA DĂNILĂ
Rezumat
» Alexandru Philippide la „Viaţa Românească”, ANTONIO PATRAŞ
Rezumat
» Acquisition vs. Learning of a Second Language: English Negation, OANA BADEA
Rezumat
» The Validity of Reader-oriented Criticism in Electronic Media, CĂTĂLIN CONSTANTINESCU
Rezumat
» Das Bild der Deutschen bei Rumänen, Ungarn und Serben, HANS GEHL
Rezumat
» Language World Models: Universal & Specific Features, IRYNA GOLUBOVS’KA
Rezumat
» Influenţe franceze în traducerile lui Iancu Văcărescu. Aspecte lexicale, IOANA MOLDOVANU-CENUŞĂ
Rezumat
» Géographies transculturelles postmodernes, MONICA SPIRIDON
Rezumat
» Elemente lexicale comune limbilor slovenă şi română. Sensuri şi forme, specializări semantice şi pragmatice, diferenţe de întrebuinţare, NICOLAE STANCIU
Rezumat
» La vie de l’historien moldave Miron Costin (1633–1691) en Pologne, RUDOLF WINDISCH
Rezumat
» Gelebte und erlebte Vielsprachigkeit und ihre Auswirkungen, HANS DAMA
Rezumat
» L’Observatoire Européen du Plurilinguisme, CHRISTIAN TREMBLAY
Rezumat
» DUMITRU IRIMIA (1939–2009), LORENZO RENZI
» CONSTANTIN CIOPRAGA (1916–2009), LIVIU LEONTE
» RECENZII,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"