Last update: 18.12.2008
Articles from Philologica Jassyensia year IX, no. 1 (17), 2013
» Summary,
» Primii paşi în realizarea ediţiei electronice a Lexiconului de la Buda (1825), Maria Aldea, Bogdan Harhătă, Daniel-Corneliu Leucuţa, Lilla-Marta Vremir
» Echinoxul nebunilor şi alte povestiri di Anatol E. Baconsky. Un’epopea cosmica dell’essere, Danilo De Salazar
» Principiile şi normele ilustrării prin citate – importanţa şi necesitatea citatelor în Dicţionarul limbii române al Academiei, Mioara Dragomir
» Current Trends in Romanian Medical Lexicography, Mariana Flaişer
» La relation anthroponyme – toponyme – nom commercial à Borşa, Maramureş, Adelina Emilia Mihali
» Proverbes et anti proverbes, Ioan Milică
» Publicistica eminesciană. Un model de analiză situaţională, Mihaela Mocanu
» Evoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (III), Oana Panaite
» Paul Goma: Le Calidor – L’Épopée des habitants de Mana, Mariana Pasincovschi
» Privind înapoi, modernitatea: E. Lovinescu, sociolog, Antonio Patraş
» Numele propriu în procesul traducerii biblice, Sabina Rotenştein
» Le paradigme de la philosophie du langage (la conception coserienne), Mihaela Cătălina Tărcăoanu
» A Maze of Mazes, Mihaela Teodor (Chiribău–Albu)
» Une dystopie balkanique-universelle – Miroslav Krleža, Banquet en Blithuanie, Carmen Dărăbuş
» Imaginaţie romantică şi autoritate, Laurenţiu Hanganu
» Die Numerusbildung in den romanischen Standardsprachen. Ein typologischer Vergleich, Michael Metzeltin, Thede Kahl
» Influenţa franceză în cadrul arhitecturii limbii române. Teoria „relatinizării” sau a „reromanizării”, Ioana Moldovanu–Cenuşă
» Tenets of Puritan Poetry, Andreea Poenaru
» “The Wasteland Quest”: Cityscapes of Memory in Postmodern Fiction, Monica Spiridon
» De Darkness at noon (1941) d’Arthur Koestler à L’Aveu (1968) de Lise et Artur London et à L’Évasion silencieuse (1990) de Lena Constante, les procès staliniens en procès à travers la littérature européenne, Alain Vuillemin
» Le bilinguisme simultané de naissance : stratégies familiales de mise en place et de conservation en contexte scolaire monolingue, Felicia Dumas
» Les argumentaires du plurilinguisme, Pierre Frath
» Conclusions des 3e Assises européennes du plurilinguisme, Christian Tremblay
» La enseñanza de la cultura y la literatura rumanas en la Universidad de Granada, Enrique Javier Nogueras Valdivieso, Oana Ursache
» Recenzii,
» Book Notes,
» Editorial,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"