Last update: 18.12.2008
Articles from Philologica Jassyensia year X, no. 1 (19), 2014
» Summary,
» Editorial,
» Zidarii Meşterului Manole , Lucian Vasile Bâgiu
Abstract
» The Role of Punctuation in Old Romanian Bible Translations, Ana Catană-Spenchiu
Abstract
» Actul lecturii ca experienţă estetică: contexte ale literaturii române, Leontina Copaciu
Abstract
» Afixoido compunerea – procedeu de formare lexicală a derivatelor de tip sintagmatic (formaţii sintagmatice prefixoidate), Nina Cuciuc
Abstract
» Ioana Ieronim  lumea ca text şi semiotica existenţei, Mariana Dan
Abstract
» Figuri şi figuraţie într-un discurs memorialistic al lui Constantin Argetoianu, Florinela Floria
Abstract
» La « semence incendiaire » d’une parole nouvelle : Plămânul sălbatec de Paul Păun, Giovanni Magliocco
Abstract
» Split Grammaticalization: Romanian iar, Adverb and Conjunction, Maria Manoliu-Manea
Abstract
» Despre interpretare şi revelaţie, pornind de la Andrei Pleşu, Cosmin Perţa
Abstract
» La vision anthropologique de Mircea Eliade. Le salut par le Spectacle, Cristina Scarlat
Abstract
» Pickleherring: An Early Modern Clown Persona and His Music, John Alexander
Abstract
» Literary Exchanges in the Post-Cold War Mediterranean Area, Marcel Cornis-Pope
Abstract
» The Hero’s Isolation in Virginia Woolf’s and Graham Swift’s Lyrical Novels, Irina-Ana Drobot
Abstract
» Aménagement familial d’un bilinguisme « natif » franco-roumain, Felicia Dumas
Abstract
» Moartea lui Patroclu. Momente ale unui ceremonial funerar antic, Constantin Eretescu
Abstract
» Modernism şi axiologie. 1. De la Hegel la Edmund Burke, Laurenţiu Hanganu
Abstract
» La théorie de la prédication entre logique et linguistique, Dinu Moscal
Abstract
» Mayakovski and the Beginnings of the Soviet Theatre, Ileana Alexandra Orlich
Abstract
» Fragments of Multilingualism and Anti-Realism. Paul Celan and Isidore Isou as Proponents of Romanian Jewish Experimental Literature, Sami Sjöberg
Abstract
» Un procès stalinien en Bulgarie, au théâtre, en français : Nicolas Petkov doit mourir à l’aube (2008) de Tontcho Karaboulkov, Alain Vuillemin
Abstract
» Lectoratul de limba română din China, Petru Apachiţei
Abstract
» Anthropologie de l’anglicisation des formations supérieures et de la recherche, Pierre Frath
Abstract
» Recenzii,
» Book Notes,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"