Last update: 18.12.2008
Articles from Philologica Jassyensia year XV, no. 1 (29), 2019
» Summary,
» Editorial,
» Editorial_eng,
» Reading Samuel Beckett’s Endgame as a Tale of War, Camelia Anghel
» Relaţia emiţător–receptor în nuvelistica românească prejunimistă, Alice Bodoc
» Memorie di luoghi e di mestieri: l’attività carbonifera nella toponimia orale del Piemonte montano, Federica Cugno
» Reconstituirea fondurilor arhivistice ale vechilor case comerciale „grecești” (I), Loredana Dascăl
» A Note on the Inflexional Morphology of the Vegliote Dalmatian Masculine Plural, Martin Maiden
» Aspects de la reconfi-guration sémantique des gallicismes du roumain: le cas des meubles [pour dormir], Cecilia-Mihaela Popescu, Daniela Dincă
» Valori semantice ale unităţilor frazeologice româneşti cu numeralul trei, Carolina Popuşoi
» La construction du dictionnaire multilingue en fonction des besoins des utilisateurs, Alina-Mihaela Pricop, Mihaela Mocanu
» Studiu lingvistic asupra exprimării noţiunii de posesie în limba română (cu privire specială asupra morfosintaxei), Mihaela Secrieru
» O ediţie din Stephanus Byzantinus, sursă a lui Dimitrie Cantemir, Claudia Tărnăuceanu
» Infernal Archives. The Securitate Files on Writers, Gabriela Glăvan
» Destinul literaturii latino-americane în România regimului comunist (1948–1989), Ilinca Ilian
» Nume istorice în reprezentarea picturală, Anamaria Paula Mădăras
» Sylvia Plath’s War Metaphors or How Female Confessional Poetry Changed Public Perception of Women’s Personal Identity, Daniela Moldoveanu
» Avangarda şi Revoluţia, Ovidiu Morar
» Métaphore et traduction. La rêverie bachelardienne en italien, Annafrancesca Naccarato
» Romanian Migrants in Western Europe: Expectations, Challenges and the Importance of their Networks, Anne Pirwitz
» L’ambivalence de la photographie dans les romans de Pascal Quignard, Andreea-Maria Preda
» Feasting to Death: Life as Dream and Desire in James Joyce’s The Dead, Dana Radler
» Reflections of a vanished time. The melancholy of objects in Georgi Gospodinov’s and Orhan Pamuk’s works, Giustina Selvelli
» Langues et politiques, des destins imbriqués mais distincts (II), Christian Tremblay
» Recenzii,
» Booknotes,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"