Despre Philologica Jassyensia

Revista „Philologica Jassyensia”  oferă un spaţiu de dialog intercultural, la nivel academic, între specialiştii români (din ţară şi din străinătate) şi filologii din alte ţări, preocupaţi de cercetările în domeniul limbilor romanice, cu precădere în privinţa limbii, literaturii, etnologiei – culturii române în general.

Totodată, revista doreşte să evidenţieze locul cercetării filologice româneşti în cadrul cercetării europene de profil. Paginile revistei sunt deschise, deopotrivă, studiilor privind cercetarea academică de specialitate din alte ţări, cunoaşterii rezultatelor muncii colegilor din Europa, SUA, Canada etc., fiind utilă şi necesară sincronizării efervescentei activităţi filologice şi culturale desfăşurate de româniştii de pretutindeni.

Autorii articolelor publicate sunt cadre didactice universitare şi cercetători, specialişti recunoscuţi în domeniul studiilor filologice naţionale şi internaţionale. Colegiul Academic al revistei este alcătuit din personalităţi marcante din perimetrul cercetărilor filologice, atât din România cât şi din străinătate.

Revista „Philologica Jassyensia” umple un gol în publicaţiile de specialitate, în sensul că stabileşte un echilibru între doi vectori reprezentaţi, pe de o parte, de imperativul promovării studiilor şi cercetărilor de specialitate în cercurile ştiinţifice din afara graniţelor, iar pe de altă parte, de nevoia nu mai puţin stringentă a cunoaşterii de către filologii români a rezultatelor cercetărilor pe care confraţi de-ai lor din alte spaţii geografice le-au dedicat unor probleme privind cultura română, fie la nivelul structurii sale, fie al relaţiilor pe care aceasta le întreţine cu alte arii culturale (mai mult sau mai puţin limitrofe).

Studiile publicate de către revista „Philologica Jassyensia” din anul 2005 până în prezent reprezintă o ilustrare convingătoare a urmăririi şi realizării obiectivelor generale ale revistei. Dialogul intercultural stabilit în acest fel oferă o sursă de cunoaştere sau de redescoperire, în cadrul unui spaţiu editorial oferit cu generozitate şi administrat cu competenţă academică, a valorilor spirituale ale patrimoniul românesc şi universal.

În revistă se regăsesc, alternativ, două dosare tematice: Românistica – stare de fapt şi Plurilingvismul – între deziderat şi realitate. Textele din Dosarul tematic Românistica – stare de fapt se constituie într-o pertinentă dare de seamă asupra situaţiei filologiei româneşti în universităţile din Europa. Acest „dosar” are rolul de a scoate în evidenţă problemele cu care se confruntă cei care doresc să studieze limba română în străinătate, el putând deveni astfel, prin statutul pe care poate să-l aibă – şi anume acela de „bază de date” construită treptat în jurul problemei în cauză -, un punct de sprijin în formularea adecvată a politicilor culturale responsabile cu promovarea patrimoniului etnocultural românesc la nivel european. Al doilea Dosar tematic, Plurilingvismul – între deziderat şi realitate, oferă o dezbatere de mare actualitate în care sunt implicaţi din ce în ce mai mulţi actori sociali.

Recenziile îşi propun să semnaleze apariţii editoriale de interes naţional şi internaţional din domeniul filologiei şi studiilor culturale, în general, facilitând, astfel, cunoaşterea unor titluri de referinţă, de actualitate.

Limbile în care sunt scrise articolele: engleză, italiană, germană, spaniolă, franceză, română. Fiecare articol este însoţit de un rezumat în limba engleză si de cuvinte-cheie în engleză. Menționăm că traducerea într-o limbă străină a unui material trebuie să fie corectă; în caz contrar, redacția va respinge articolul sau recenzia.

Articolele și recenziile se primesc la adresa jassyensia@gmail.com.

Termenul de primire pentru articole şi recenzii:
– pentru numărul 1 din anul în curs: 10 ianuarie
– pentru numărul 2 din anul în curs: 1 septembrie

Cititorii au acces liber pe internet la cuprinsul articolelor şi la recenziile din „ Philologica Jassyensia”.

Nu se percepe taxă pentru publicarea articolelor/recenziilor în revistă.

Mic Istoric

Revista „Philologica Jassyensia” a fost acreditată CNCSIS în Categoria B+ (cod CNCSIS 695) până la 31 decembrie 2011. De la 1 ianuarie 2012, a fost acreditată în Categoria C, conform evaluării CNCS. Începând cu sesiunea de evaluări din decembrie 2012, organizată de CNCS, revista a primit categoria B. La sesiunea din decembrie 2020, organizată de CNCS, revista „Philologica Jassyensia” a primit categoria A.

„Philologica Jassyensia” (ISSN 1841-5377, ISSN online 2247-8353, ISSN-L 1841-5377) aparţine Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române şi Asociaţiei Culturale „A. Philippide” din Iaşi. Revista „Philologica Jassyensia” este partener al Observatoire Européen du Plurilinguisme (http://www.observatoireplurilinguisme.eu), Paris, Franţa.

Revista „Philologica Jassyensia” este editată din anul 2005, având o periodicitate semestrială.

Din anul 2019 revista este editată numai on-line (ISSN online 2247-8353).

Caută articol

 

 

Cel mai recent număr
Recunoaștere internațională

Revista Philologica Jassyensia” este indexată în Clarivate Analytics, Web of Science (WoS), Emerging Sources Citation Index (ESCI), Journal Citation Indicator (JCI) = 0,05, Q4 (conform UEFISCDI Scientometrie-Reviste: https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-reviste)

Revista „Philologica Jassyensia” este revista BDI, fiind inclusă în următoarele baze de date internaţionale: CEEOL, EBSCO, ERIH PLUS, GOOGLE SCHOLAR, The LINGUIST LIST, MLA International Bibliography, PROQUEST, SCIPIO, ULRICHSWEB.

Noutăți

Din 2021 revista PJ se găsește pe lista revistelor recunoscute de Ministerul Educației din Polonia.


Începând cu nr 1/2015, revista „Philologica Jassyensia” este indexată în Clarivate Analytics (fosta Thomson Reuters) – Emerging Sources Citation Index (ESCI)


Din anul 2018 revista a fost inclusă în Agenzia Nationale Di Valutazione Del Sistema Universitario E Della Ricerca (ANVUR) – Italia. „Philologica Jassyensia” a primit categoria A în această clasificare.


Din anul 2015 revista a fost inclusă în Forumul Publicaţiilor Finlandeze (Julkaisufoorumi) care se află sub auspiciile Federation of Finnish Learned Societies (TSV). „Philologica Jassyensia” a primit nivelul 1 în această clasificare.


RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ

Revista „Philologica Jassyensia” este revistă BDI, fiind inclusă în următoarele baze de date internaţionale: