Procesul de evaluare

În redacția revistei „Philologica Jassyensia” textele primite la adresa jassyensia@gmail.com sunt verificate pentru a constata dacă răspund tematicii și normelor de redactare specifice revistei.

Etapa următoare constă în trimiterea textelor către specialiștii evaluatori care vor da răspuns în decurs de două luni pe baza unui referat științific. Evaluarea se face „în dublu orb”. Recenzenţii sunt în număr de doi pentru fiecare articol. Acesta este formularul pentru referatul de evaluare.

Membrii redacției trimit autorilor răspunsurile recenzenților și acordă un termen pentru refacerea textelor conform sugestiilor din referate (dacă este cazul). Autorilor li se va comunica rezultatul procesului de evaluare în cel mult patru luni. Autorul fiecărui articol trebuie să trimită redacţiei un CV şi o listă cu publicaţii.

Specialiștii evaluatori sunt din țară și din străinătate și lucrează la alte instituții decât Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”.