Norme de redactare

Font Times New Roman:
Format: Word Academic B5 (JIS) la un rând; articolele vor fi salvate în „doc” (nu în „docx”)
Articolele nu vor depăși 12-14 pagini, la un rând:
1. corp 14, bold – titlul
2. corp 12 – numele autorului/autorilor, la dreapta
3. corp 12, bold, la două rânduri – titlul rezumatelor, „Bibliografie”
4. corp 11, la un rând – textele studiilor
5. corp 11, bold, la două rânduri – numărul/titlul capitolelor
6. corp 10 – bibliografia, rezumatul
7. corp 9 – notele ( Notele se scriu la subsol, la un rând, şi se introduc prin insert / footnote / autonumber. La sfârşitul fiecărei note se pune punct. Se lasă un spaţiu între numărul notei şi conţinut)
8. Afilierea instituțională, țara și adresa de email ale autorului se introduc prin asterisc, ca primă referință pe prima pagină a textului.

Procedee de citare

Citatele se marchează cu ghilimele (nu şi cu italic), astfel:

 

„xxx” pentru limba română;

 

“xxx” pentru limba engleză;

 

« xxx » pentru limba franceză, în funcţie de limba în care este scris articolul.

 

Se folosesc 3 tipuri de ghilimele: „xxx”, « xxx », ‘xxx’. Cazurile de citat în citat se rezolvă astfel: „xxx xx xx «xxx xxx ” xxx’» xxx” sau „«xxx» xxx”.

 

Citatele mai mari de 2 rânduri se scot în paragraf separat, corp 10, fără ghilimele, fără italic, cu paragraf de 1 cm, retras la 1 cm; spaţiere: din Paragraph, înainte 6 pct., după 6 pct.

 

Lacunele din citate se redau prin puncte de suspensie între paranteze drepte: […].

 

Bibliografia şi sistemul de referinţe

Fiecare articol sau studiu este însoţit obligatoriu de o Bibliografie, care conţine lucrările citate (sau consultate), inseriate în ordinea alfabetică a numelui autorului.

La bibliografia de la sfârşitul studiului se va respecta următoarea ordine: nume de familie, an de apariţie, două puncte, prenume, nume, titlul citat scris cu italice, volumul (dacă este cazul, prescurtat în forma „vol.” şi urmat de numărul volumului, scris cu caractere romane), traducătorul, îngrijitorul ediţiei etc. (dacă este cazul), localitatea de apariţie, editura, pagini (dacă este cazul); la sfârşitul fiecărei intrări se pune punct:

 

Eliade 2006: Mircea Eliade, Jurnalul portughez şi alte scrieri, vol. I, prefaţă şi îngrijire de ediţie de Sorin Alexandrescu, studii introductive, note şi traduceri de Sorin Alexandrescu, Florin Ţurcanu, Mihai Zamfir, traduceri din portugheză şi glosar de nume de Mihai Zamfir, Bucureşti, Editura Humanitas.

 

Humboldt 2008: Wilhelm von Humboldt, Despre diversitatea structurală a limbilor şi influenţa ei asupra dezvoltării spirituale a umanităţii, versiune românească, traducere, notă asupra traducerii, tabel cronologic, bibliografie şi indici de Eugen Munteanu, Bucurteşti, Editura Humanitas.

 

În cazul periodicelor: nume, anul, două puncte, prenume, nume, titlul articolului scris cu italice, titlul revistei între ghilimele (fără bold sau italice), anul de apariţie, anul calendaristic, numărul, pagini (dacă este cazul); la sfârşitul fiecărei intrări se pune punct.

Lucrarea va fi însoţită la final de titlu şi rezumat în limba engleză. Rezumatul stă după bibliografie. Fiecare articol trebuie definit prin câteva cuvinte-cheie în engleză.
Schemele, tabelele, materialele scanate (hărţi, imagini etc.) incluse în text vor fi lucrate în Word.

Atașăm un model de punere în pagină pentru articole. Solicităm autorilor să folosească acest model în paginarea propriilor articole, cu respectare întocmai a setărilor documentului, precum şi a normelor de redactare.

Pentru recenzii:

Se folosește formatul B5 (JIS) și fontul Times New Roman.
Recenziile vor avea 3 – 5 pagini.
Titlul cărții recenzate trebuie tradus în engleză, indiferent de limba în care este editată cartea.
– titlul se scrie cu corp de 12
– în text se foloseşte litera cu corp de 10

Atașăm un model de punere în pagină pentru recenzii. Solicităm autorilor să folosească acest model în paginarea propriilor articole, cu respectare întocmai a setărilor documentului, precum şi a normelor de redactare.

Notă

Nu publicăm două sau mai multe texte ale aceluiaşi autor într-un singur număr al revistei.
Nu publicăm articole ale aceluiaşi autor în numere consecutive ale revistei.

COPYRIGHT și Licență

Vă rugăm să completați și să semnați  acordul de publicare atașat.

Se interzice comercializarea articolelor/recenziilor publicate în revistă.

Politica de arhivare

Pentru a păstra pe termen lung conținutul colecției revistei „Philologica Jassyensia”, folosim arhiva revistei, care presupune păstrarea numerelor revistei atât pe calculatorul redactorului-șef, cât și pe HDD-uri externe.