Philologica Jassyensia an I, nr. 1-2, 2005

L’enseignemet – voie privilégié de la francophonie roumaine
Un Sadoveanu necunoscut
O posibilă tipologie a autenticităţii
The Intelligibility of Power. An Explicit Anthropological and Semantic Approach to Discourse Analysis
Un secolo frammentario: breve storia delle traduzioni di poesia romena in italiano nel Novecento
Socio-Cultural Requirements in Italian Working Life. The Case of Romanian Females in the Caring Sector
Défense et illustration de la traduction
L’universalisation par la littérature
O identitate difuză. Repertoriu narativ contemporan al românilor din Ungaria
Le Paradis aux Amériques. Les fantasmes religieux des premiers explorateurs
L’intervention du roumain dans la correspondence française d’Alexandru Odobescu (1834-1895)
Normă şi norme în tradiţia filologică românească
The Return of the Goddess. Culture and Gender in the History of Romance Languages
Al patrulea picior al mesei
Observaţii asupra gramaticilor limbii române şi ale limbii ucrainene scrise în limba latină
Carlo Tagliavini e l’istrorumeno
Le concordanze della lingua romena con i dialetti italiani: storia delle ricerche e prospettive di studio
Alternantele vocalice regulate din flexiunea verbala
L’adverbe latin, Une presentation
Cuprins