Rezultate cautare


Notice: Undefined index: word in /home2/rphi4588/public_html/wp-content/themes/museumwp-child/page-rezultate.php on line 29

Cuprins

L'adverbe latin, Une presentation ADRIAN CHIRCU

Alternantele vocalice regulate din flexiunea verbala TOMASZ CYCHNERSKI

Le concordanze della lingua romena con i dialetti italiani: storia delle ricerche e prospettive di studio TERESA FERRO

Carlo Tagliavini e l’istrorumeno GORAN FILIPI

Observaţii asupra gramaticilor limbii române şi ale limbii ucrainene scrise în limba latină SERGIY LUCHKANYN

Al patrulea picior al mesei ALBERTO MADRONA FERNÁNDEZ

The Return of the Goddess. Culture and Gender in the History of Romance Languages MARIA MANOLIU-MANEA

Normă şi norme în tradiţia filologică românească IOANA VINTILĂ-RĂDULESCU

L’intervention du roumain dans la correspondence française d’Alexandru Odobescu (1834-1895) MICHEL WATTREMEZ

Le Paradis aux Amériques. Les fantasmes religieux des premiers explorateurs CORIN BRAGA

O identitate difuză. Repertoriu narativ contemporan al românilor din Ungaria MIHAELA BUCIN

L’universalisation par la littérature FLORICA CIODARU-COURRIOL

Défense et illustration de la traduction JEAN-LOIUS COURRIOL

Socio-Cultural Requirements in Italian Working Life. The Case of Romanian Females in the Caring Sector FILIPPO LAURENTI

Un secolo frammentario: breve storia delle traduzioni di poesia romena in italiano nel Novecento ROBERTO MERLO

The Intelligibility of Power. An Explicit Anthropological and Semantic Approach to Discourse Analysis MICHAEL METZELTIN, FRANCESCO GARDANI

O posibilă tipologie a autenticităţii DIANA VRABIE

Un Sadoveanu necunoscut CONSTANTIN CIOPRAGA

L’enseignemet – voie privilégié de la francophonie roumaine MARINA MUREŞANU-IONESCU

Cuprins

On the English Equivalents of Some Romanian Expressions of Modality. Theoretical and Practical Issues RODICA ALBU

Hermann Hesse’s Spiritual Formula ŞTEFAN BORBÉLY

L’adverbe portugais. Description synthétique ADRIAN CHIRCU

Les premiers dictionnaires électroniques du roumain en format DELA DANA-MARINA DUMITRIU

On Romanian Imperatives MARTIN MAIDEN

Mircea Eliade’s Love of Art MAC LINSCOTT RICKETTS

Cultura populară a românilor din Timoc – încercare de periodizare a cercetărilor etnologice ANNEMARIE SORESCU MARINKOVIĆ

Relaţii interetnice dintre creştinii ortodocşi şi musulmani în Dobrogea. Studiu de caz: Medgidia şi Cobadin MARIA BARA

Lexikale Einflüsse im Rumänischen aus dem österreichischen Deutsch HANS DAMA

Interethnische Forschungen im oberen Theißbecken HANS GEHL

Dramatic Elements in Two Novels by Mircea Eliade and John Fowles OFELIA ICHIM

Întrebări şi metode ale cercetării coexistenţei interreligioase în Europa de Sud-Est THEDE KAHL

‘Hey Slovaks, Where Is My Home?’ Slovak Lyrics for non-Slovak National Songs ALEXANDER MAXWELL

Les identités frontalières : les « parentes pauvres » ou les « riches héritières » de la tribu ? MONICA SPIRIDON

Interférences romantiques : Gérard de Nerval et Alexandru Odobescu MICHEL WATTREMEZ

Românistica la Universitatea din Sofia VASILKA ALEKSOVA

Was heißt und zu welchem Ende studiert man Rumänische Philologie? WOLFGANG DAHMEN

Studiile de limba română la Universitatea Jagiellonă din Cracovia (1996 - 2006) JOANNA PORAWSKA

Recenzii

Cuprins

Editorial

Note la „Abolirea omului” de C.S. Lewis (1943), la început de mileniu RODICA ALBU

Probleme de sinonimie morfologică în limba română ELENA DĂNILĂ

Non-Verbal Communication and the Dramatic Text: an Analysis of the Didascalia in the Play A Lost Letter by I.L. Caragiale RALUCA LEVONIAN

Il Cronotopo nell’ opera di E. Kropivnickij, Jan Satunovskij e B. Sluckij tra “ufficialità” e “sottosuolo” MASSIMO MAURIZIO

Dal mediterraneo alla Tracia: spirito europeo e tradizione autoctona nella saggistica di Dan Botta ROBERTO MERLO

Despre feminitatea limbii române IRINA PETRAŞ

Interferenţe generice LĂCRĂMIOARA PETRESCU

Ein notwendiger syntaktischer Begriff – die Null-(∅)-Opposition MIHAELA SECRIERU

La préposition « dans », la locativité et la diachronie JAROSLAV ŠTICHAUER

Prezenţe spirituale româneşti în spaţiul american. Recuperări necesare MIHAELA ALBU

The Poetics and Politics of Travel: an Overview CARMEN ANDRAŞ

J.R.R. Tolkien: puterea Fanteziei MIHAELA CERNĂUŢI-GORODEŢCHI

Gelebte und erlebte Vielsprachigkeit und ihre Auswirkungen HANS DAMA

Die sathmarschwäbischen Dialekte und ihre Sprachträger HANS GEHL

It’s a Long way to Cathay, Where the Emperor Is the “Sun of the Sky” MIHAELA IRIMIA

Surrealism and The Feminine Element: André Breton’s Nadja and Gellu Naum’s Zenobia ILEANA ALEXANDRA ORLICH

La malchance d’être né MARTA PETREU

“Kleine” Literaturen und Literaturenpluralismus: Zur Problematik der Terminologie am Beispiel Rumäniens HEINRICH STIEHLER

La destruction de la ville de Bucarest en Roumanie à travers Un Sosie en cavale (1986) de Oana Orlea, Mort d’un poète (1989) de Michel del Castillo et Peste à Bucarest (1989) de Tudor Eliad ALAIN VUILLEMIN

Filologia română la Kiev : trecut şi present SERGIY LUCHKANYN

Rumanística en la Universidad de Salamanca FERNANDO SÁNCHEZ MIRET

Enseñar y aprender rumano en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid JUAN JOSÉ ORTEGA ROMÁN

Locul românisticii la Universitatea „Komenský” din Bratislava JANA PÁLENÍKOVÁ

Evidenţa informatizată a vieţii literare româneşti dintre 1900-2006. Autori OFELIA ICHIM, MARIUS-RADU CLIM

Lingvistica istorică ieşeană: între realizări şi promisiuni de onorat ADRIAN PORUCIUC

Recenzii

Cuprins

Editorial

Traducerea Paliei de la Orăştie reflectată în construcţii de origine ebraică ALEXANDRU GAFTON

În intimitatea începutului de secol XIX: o erotică a contrastelor EMANUELA ILIE

Natura polivalentă a Nonei în drama Tulburarea apelor de Lucian Blaga EMILIA IVANCU

Observaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703) DANIELE PANTALEONI

Pentru un studiu etnolingvistic al frazeologiei cerealelor şi preparatelor din cereale PETRONELA SAVIN

Is the Associative a Simple- or Double-Subordinated Syntactical Function? MIHAELA SECRIERU, ANCA CEHAN

„Cruzimea” lui Urmuz IRINA UNGUREANU

Marin Sorescu - La lilieci: nume şi poreclă CAMELIA ZĂBAVĂ

Atât de departe... atât de aproape... (Literatura română – între a fi şi a nu fi în Europa) MIHAELA ALBU

Eighteenth Century Aromanian Writers: the Enlightenment and the Awakening of National and Balkan Consciousness NISTOR BARDU

Shakespeare’s Audience in 19-th Century Romania MARINA CAP-BUN

On Coherence and the Metalinguistic Function of Conversational Routines ANCA CEHAN

Peter Pan: (Why) Should He Rather Be Played by a Woman? MIHAELA CERNĂUŢI-GORODEŢCHI

Înţelegerea înţelegerii – o problemă capitală a hermeneuticii lui Mircea Eliade LUCIA CIFOR

Nel laboratorio di Luceafărul: lettura della «quinta sequenza» (vv. 257-340) MARCO CUGNO

Insule de conservare a identităţii etnice. Istroromânii CRISTINA GAFU, MIHAELA NUBERT CHEŢAN

Die Bedeutung donauschwäbischer Symbole HANS GEHL

Methods and Findings of the Dictionary of European Anglicisms MANFRED GÖRLACH

Legend Has It PETRU IAMANDI

Utopii dunărene LEONTE IVANOV

Écritures, activités d’un poète-pasteur hongrois de la fin du XVIIIe siècle ANNA KESZEG

À l’ombre des récits possibles RADU I. PETRESCU

Hypermnésie et évasion: Funes el memorioso de Louis Jorge Borges et Tinereţe fără de tinereţe de Mircea Eliade DOINA RUŞTI

Mitologii lirice particulare şi „poezia de pe stradă”. Maniere şi poetici la poeţi maghiari şi români din România anilor 1970-1980 SZABOLCS SZONDA

La langue au coeur de la vie sociale CHRISTIAN TREMBLAY

Reprezentarea oraşului invizibil în romanul ekphrastic contemporan ALEXANDRA VRÂNCEANU

Cehov sau monologul disimulat DORU ZAHARIA

Orchestraţia planurilor temporale în naraţiunea fantastică ANA ZĂSTROIU

Teresa Ferro (1956-2007) CRISTINA FLORESCU

H. Mihăescu (1907-1985) TRAIAN DIACONESCU

Il rumeno alla “Sapienza” LUISA VALMARIN

Filologia clasică la Universitatea din Iaşi TRAIAN DIACONESCU

Orientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar Iaşi STELIAN DUMISTRĂCEL

Recenzii

Cuprins

Editorial

Observaţii pe marginea semiadverbelor din cadrul grupului verbal din limba română OANA MAGDALENA CENAC

Passer d’un corpus à une base de données des incantations amoureuses roumaines SANDA GOLOPENŢIA

Fractalitate şi discurs critic în Memento mori NICOLETA IFRIM

Poezia optzecistă, azi – Cassian Maria Spiridon: Noduri şi (alte) semne ale suferinţei de a fi EMANUELA ILIE

Un plural regional: neutrul în –auă GAVRIL ISTRATE

La guerra delle farfalle: contrapposizione e interferenze di spazi in un esperimento culturale a quattro mani MARIA LUISA LOMBARDO

Strategii comunicaţionale subversive în vremuri de cenzură. Ironizarea clişeelor GINA NECULA

Interacţiunea verbală, între ritual şi strategie FLORIN-TEODOR OLARIU

Actul hrănirii într-o frazeologie a atitudinii PETRONELA SAVIN

Paradigmele discursului autobiografic DIANA VRABIE

Teoria contactelor dintre limbi; cu privire specială asupra contactelor între română şi engleză MIHAELA BUZATU

Multiple Worlds in Juvenile Fiction: Lewis Carroll, Michael Ende, Jostein Gaarder MIHAELA CERNĂUŢI-GORODEŢCHI

Personality Characteristics Associated with Successful Second Language Acquisition ANDREEA CERVATIUC

Articulator Metaphors: «gură» – «mouth» CARMEN CIOBANU

Preocuparea pentru o lingua universalis… în căutarea limbii începuturilor MARIUS-RADU CLIM

George Sand et les Roumains. La promotion de la littérature française dans les Provinces Roumaines au milieu du XIXe siècle MIHAELA COJOCARU

E-learning and the Interaction CORALIA DITVALL

Les phraséologismes français avec des Npr et les matrices de figement DANA-MARINA DUMITRIU, ANCUŢA GUŢĂ

Les emprunts grecs et latins au sein du vocabulaire juridique français ANCUŢA GUŢĂ, DANA-MARINA DUMITRIU

Testimony from within the Anchetă: The Ordeal of Anton Golopenţia MICHAEL H. IMPEY

Individuelle Mehrsprachigkeit und begriffliche Gegenüberstellung von: Erstsprache, Muttersprache, Zweitsprache und Fremdsprache ANTONIA OLARIU

Asupra limbii române ca limbă de încredere RODICA-CRISTINA ŢURCANU

Importanţa elementului narativ în proza fantastică ANA ZĂSTROIU

Recenzii

Cuprins

Editorial

Scriitura intimă ca oglindă a sinelui. Jurnalul portughez al lui Mircea Eliade SIMONA ANTOFI

Câteva dificultăţi hermeneutice create de poezia prezenţei LUCIA CIFOR

Überlegungen zur Zukunft der Nationalsprachen und Dialekte HANS GEHL

Literatură panegirică în secolul al XX-lea. Observaţii despre apoteoza lui Nicolae Ceauşescu KLAUS HEITMANN

Retorică şi pragmatică publicistică. „Figuri de construcţie” şi strategii persuasive în titlurile de articole din presa românească actuală LUMINIŢA HOARŢĂ-CĂRĂUŞU

Problematica timpului în Divanul. Cele şapte vârste şi „tâmplările” fiinţei EMANUELA ILIE

Subminarea clişeului ideologic prin parodierea lui. Strategii comunicaţionale subversive în vremuri de cenzură GINA NECULA

Vânt potrivit până la tare – der literarische Einfluss der „Aktionsgruppe Banat” auf die „Generaţia ’80” TANJA BECKER

L’Eden biblique et l’Utopie de Thomas More CORIN BRAGA

Făpturi-valiză. Note pentru un nou bestiar fabulos MIHAELA CERNĂUŢI-GORODEŢCHI

De la Relevanzfigur şi Negation la deconstrucţie tolerată. Modelul Karlheinz Stierle CĂTĂLIN CONSTANTINESCU

Caillois, Paulhan et le « Collège de sociologie » ou le Creux, le Terne et le Sphinx SANDA GOLOPENŢIA

Consideraţii privind dispariţia limbilor cu trimitere la romanitatea balcanică THEDE KAHL

The Accidental Theme: Jonathan Coe, The Accidental Woman LIDIA VIANU

Langues créoles dans les Outre-mers français: programme scientifique et projet identitaire OLIVIER PULVAR

Anticariatele Iaşului GAVRIL ISTRATE

Istoria limbii române de Alexandru Philippide CARMEN PAMFIL

Un toast pentru Dan Mănucă PAUL CORNEA

Un exégète subtil et passionné de l’univers eminescien JEAN-LOUIS COURRIOL

Ana Blandiana tra poesia e prosa fantastica MARCO CUGNO

„Wer mit ich selbst einig ist, ist es mit anderen“ (Titu Maiorescu). Zielsetzungen und Wegmarken von Professor Dan Mănucă HORST FASSEL

Dan Mănucă, literatura şi ideologia EMANUELA ILIE

Magister Maximus Jassyensis SERGIY LUCHKANYN

Repere privind receptarea lui Panait Istrati în RFG şi RDG HEINRICH STIEHLER

Căutător de comori la mari adâncimi VASILE TĂRÂŢEANU

Ein Beitrag zur Geschichte der Faust-Übersetzungen: Dan Mănucă RUDOLF WINDISCH

Recenzii

Book Notes

Cuprins

Editorial

A Romanian Literary Topic – The Baragan Plain MIHAELA ALBU

Frondă şi clasicism. O poetică a (anti)teatrului NICOLETA POPA BLANARIU

O scurtă introducere în memorialistica detenţiei româneşti D. M. CRISTEA

Ovidiana. Un traducător uitat: C. I. Săvescu TRAIAN DIACONESCU

Ovid als literarische Gestalt in der rumänischen, der rumäniendeutschen und in den beiden deutschen Literaturen bis 1989 HORST FASSEL

Die Ortung und Beschaffung des Idiolekts GEORG MELIKA (MISKOLC)

Limba de lemn împotriva imaginarului lingvistic religios în discursul literar. Expresii izgonite GINA NECULA

Anatolida sau mirajul totalităţii LOREDANA NETEDU

Libellus defensorius – strategia autoapărării lui Ovidius în Tristia, 2 MIHAELA PARASCHIV

Neue Tendenzen in der rumänischen Jugendsprache als Spiegel gesellschaftlicher Umbrüche ESTHER QUICKER

Originea românei şi a dialectelor sale (observaţii critice pe marginea unor lucrări recente) NICOLAE SARAMANDU

Donauschwäbische Sprachbiografien HANS GEHL

Întuneric catar, lumină sefirotică. Albigensi şi cabalişti în Languedoc (secolele al XII-lea – al XIII-lea) SILVIU LUPAŞCU

Francis Ford Coppola and Mircea Eliade, an exceptional tandem – a view from Romania CRISTINA SCARLAT

The absurd of modern life – the interface between two different literary identities: Samuel Beckett and Octavian Paler CODRUŢA MIRELA STĂNIŞOARA

Du pôle de développement au cluster : l’effet de domination dans la circulation internationale des concepts CHRISTIAN TREMBLAY

Langues et sociétés créoles, un programme scientifique pour un projet identitaire : regards croisés. Figures de l’intellectuel MAX BELAISE

La question du créole martiniquais. De la particularité d’un parler à la dignité du Sujet FERNAND SAINTE-ROSE

Oraşul Iaşi la 1900. O perspectivă culturală REMUS ZĂSTROIU

Recenzii

Book Notes

Varia

Cuprins

Editorial

Problema velarizării vocalelor palatale româneşti în concepţia lui A. Philippide LUMINIŢA BOTOŞINEANU

Locul limbii literare în doctrina lui Alexandru Philippide MIOARA DRAGOMIR

Alexandru Philippide – Gustav Weigand: ipostaze STELIAN DUMISTRĂCEL

Alexandru I. Philippide. Coordonate stilistice CRISTINA FLORESCU

Originea românilor – piatră de temelie a Şcolii lingvistice de la Iaşi ALEXANDRU GAFTON

Alexandru Philippide şi receptarea istoriei literare OFELIA ICHIM

Câteva reflecţii asupra receptării ideilor humboldtiene în opera lui Alexandru Philippide EUGEN MUNTEANU

Originea condiţional-optativului românesc în concepţia lui Alexandru Philippide CARMEN-GABRIELA PAMFIL, ELENA DĂNILĂ

Alexandru Philippide la „Viaţa Românească” ANTONIO PATRAŞ

Acquisition vs. Learning of a Second Language: English Negation OANA BADEA

The Validity of Reader-oriented Criticism in Electronic Media CĂTĂLIN CONSTANTINESCU

Das Bild der Deutschen bei Rumänen, Ungarn und Serben HANS GEHL

Language World Models: Universal & Specific Features IRYNA GOLUBOVS’KA

Influenţe franceze în traducerile lui Iancu Văcărescu. Aspecte lexicale IOANA MOLDOVANU-CENUŞĂ

Géographies transculturelles postmodernes MONICA SPIRIDON

Elemente lexicale comune limbilor slovenă şi română. Sensuri şi forme, specializări semantice şi pragmatice, diferenţe de întrebuinţare NICOLAE STANCIU

La vie de l’historien moldave Miron Costin (1633–1691) en Pologne RUDOLF WINDISCH

Gelebte und erlebte Vielsprachigkeit und ihre Auswirkungen HANS DAMA

L’Observatoire Européen du Plurilinguisme CHRISTIAN TREMBLAY

DUMITRU IRIMIA (1939–2009) LORENZO RENZI

CONSTANTIN CIOPRAGA (1916–2009) LIVIU LEONTE

Recenzii

Cuprins

Editorial

Etnogeneza moldo-vlahilor şi întemeierea voievodatului Moldovei în poemul dramatic Steaua zimbrului de Valeriu Anania LUCIAN VASILE BÂGIU

Techniques symbolistes, prémisses du langage poétique moderne : valences expressives dans la poésie de George Bacovia INA ALEXANDRA CIODARU

Funcţia sintactică de circumstanţial din perspectiva sinonimiei sintactice LUMINIŢA HOARŢĂ CĂRĂUŞU

Tânărul diarist Noica sau despre identitate prin alteritate EMANUELA ILIE

Applying Eugenio Coseriu’s Linguistic Organon to Synonymy CRISTINEL MUNTEANU

Neologisme jurnalistice IOANA-CRISTINA PÎRVU

Le roman de la Génération 80: Gheorghe Crăciun et ses personnages MARIA ŞLEAHTIŢCHI

“Solange ich verletzlich bleibe, kann ich weiter-schreiben”. Die Schweizer Schriftstellerin mit rumänischen Wurzeln Aglaja Veteranyi INGRID BALTAG

À la recherche d’une définition du mythe LINDA MARIA BAROS

Interrogazioni sull’identità di Qualcun’altro AFRODITA CARMEN CIONCHIN

The Cocktail of “Integrated” Menus. Ethnic Identity and Alterity in the Discourse of Menus LUMINIŢA DRUGĂ, PETRONELA SAVIN

Les (é)migrants roumains en France et leur langue maternelle FELICIA DUMAS

Kann überlieferte Volkskultur trotz Integration überleben? HANS GEHL

Fernando Arrabal: un „mit personal”. Poetica vaselor comunicante ADINA VUKOVIĆ

Recenzii

Cuprins

Editorial

Aparitia romanului romanesc. Puncte de vedere SERBAN AXINTE

Configurations poétiques. Une analyse textologique du discours essayistique LUMINITA CHIOREAN

Noua limba de lemn a discursului politic CRISTINA CRETU

eDTLR – base de données et instrument pour la recherche lexicographique roumaine ELENA DANILA

Phonomorphologische Merkmale des Maramurescher Subdialektes der rumänischen Sprache MIRCEA FARCAS

A Diachronic Excursion into the Anthroponymy of Eastern Romania OLIVIU FELECAN

Legenda Sfintei Vineri – intre sacru si diabolic RALUCA LEVONIAN

O sută de ani de cartografie lingvistică românească – un bilanţ deschis FLORIN-TEODOR OLARIU, VERONICA OLARIU

Modelul actantial in Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creanga LAURA RUS

Aparté-ul, un procedeu de tehnica dramatica in teatrul lui I.L. Caragiale IOLANDA STERPU

Traumhaft, Traum, Traumzustand. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge in Rilkes Roman-vorstellung DARIA STIUCA-LEFCENCU

Statutul fonematic al consoanelor palatale [k', g'] si unele aspecte conexe ADRIAN TURCULET

Slavco Almajan, un scriitor important din diaspora romaneasca MARIANA DAN

Par l’œil de l’autre CARMEN DARABUS

Maurice Chappaz. Pour une poétique de l’espace identitaire LILIANA FOSALAU

Limba perfecta in doua ipostaze: limbaj trans-rational (Velimir Hlebnikov) si limba poezeasca (Nichita Stanescu) CECILIA MATICIUC

Zur Rezeption des Dichters Geo Dumitrescu im heutigen Rumänien und im deutschsprachigen Raum (mit kommentierten Übersetzungen und Neuübersetzungen exemplarischer Gedichte) ESTHER QUICKER

Formes du théatre populaire d’origine orientale dans quelques termes et expressions figées du roumain PETRONELA SAVIN

Translation and the Human Language Diversity ANDREEA-MIHAELA TAMBA

El Rumano escrito de España. Un Análisis de Habla OFELIA MARIANA UTA BURCEA

Limba romana in Norvegia – lectoratul din Trondheim LUCIAN VASILE BAGIU

Recenzii

Cuprins

Editorial

Tudor Arghezi si Valeriu Anania LUCIAN VASILE BAGIU

Fata argheziana a modernitatii ANCA CAZACU

Pragmatische Funktionen des Pronomens im aktuellen rumanischen Sprachgebrauch LUMINITA HOARTA CARAUSU

Despre necesitatea realizarii unui corpus lexicografic romanesc esential ELENA DANILA

Tudor Arghezi - misticul si delfinul AMALIA DRAGULANESCU

Mihail Sadoveanu si revista "Insemnari Iesene" MARIANA FLAISER

O abordare cognitivista a numelor proprii biblice ANA-MARIA GINSAC

Tensiuni si recuperari identitare in Ochii Maicii Domnului EMANUELA ILIE

Hipotextul caragialian in opera lui Tudor Arghezi LOREDANA ILIE

Suspending the Ego: the Experience of Prison in Tudor Arghezi's Flori de mucigai MICHAEL H. IMPEY

Sources of Errors in Using Romanian Technical and Scientific Terms CONSTANTIN MANEA, MARIA-CAMELIA MANEA

Tudor Arghezi - un poet al contradictiilor LOREDANA OPARIUC

Sentimentul metafizic al asteptarii in lirica argheziana DAN PATRASCU

Politicile fictiunii in critica lui Toma Pavel ANDREI TERIAN

Rhetorique du discours therapeutique en thaumaturgie pentecotiste MAX BELAISE

Le je(u) polyphonique. Un modele pragma-linguistique a rendre compte de la representation theatrale NICOLETA POPA BLANARIU

Shakespeare, Gozzi, Tieck si magia teatrului - reflectii despre trei basme dramatice MIHAELA CERNAUTI - GORODETCHI

Das Bild der Zigeuner in Ion Budai-Deleanus Tiganiada HANS DAMA

Idei umaniste la Leonardo da Vinci GABRIELA E. DIMA

Conceptul de in traducerea imbinarilor stabile de cuvinte din limbile engleza si romana DANIELA ENE

Key Concepts of Puritanism and the Shaping of the American Cultural Identity ANDREEA MINGIUC

Romanii din Torino - comportament si atitudini (socio)lingvistice in mediu aloglot FLORIN-TEODOR OLARIU

Republic of Moldavia - an Intermezzo on the Signing and the Ratification of the European Charter for Regional and Minority Languages MIHAELA SECRIERU

Encounters with the Other: the Feud of Identities MONICA SPIRIDON

Romanii din nordul Bulgariei - considerente istorice, sociologice si etnografice EMIL TIRCOMNICU

Beneficiile existentei retelelor culturale tematice europene DOREL ZAHARIA

Romanistica la Universitatea din Zurich MEDA GABRIELA GAUTSCHI

Mihai Cozma (1938-2009) CORNEL MUNTEANU

Recenzii

Cuprins

Editorial

Condiţia romanului şi „predicatele” realismului-socialist Şerban Axinte

Personaje secundare în Meşterul Manole, de Lucian Blaga: Mira, Găman Lucian Vasile Bâgiu

Mitul eminescian. Logica selectării ca mit obsesiv al culturii române Luigi Bambulea

Aspects of the Formation of Toponyms from the Neamţ River Basin Daniela Butnaru

Spre Sadoveanu esenţial Nicolae Creţu

Evoluţii de sens în subdialectul maramureşean Mircea Farcaş

Clasicism şi autoritate Laurenţiu Hanganu

The Persistency of Romanian Birth Beliefs Adina Hulubaş

Accentuation System of the Verbs with the Suffix -ėti in Standard Lithuanian Vidas Kavaliauskas

The Comic Representation of Identity and Otherness in a Narrative Text: a Case-Study Raluca Mihaela Levonian

Viziuni structurale asupra lexicului înainte de teoria câmpurilor lexicale elaborată de Jost Trier Dinu Moscal

O abordare etnologică a opoziţiei semantice stâng–drept Ioana Repciuc

The Linguistic Status of Phrases Elena Silvestru

The Regenerative Void: Avatars of a Foundational Metaphor in Romanian Identity Construction Bogdan Ştefănescu

Valori poetice matriciale în poezia de limba română din Serbia – germinaţie şi disoluţie Carmen Dărăbuş

L’Autre bilingue (ou plurilingue) de naissance : stéréotypes d’une identité hors-normes Felicia Dumas

A Research Project about the Romanian Immigrants in Turin (Italy) Ofelia Ichim

Homer, Medieval or Modern? The Battle for the Literary Canon Mihaela Irimia

La Colonna Traiana nel pensiero politico e storiografico romeno Marinella Lőrinczi

O baladă a lui Gh. Asachi publicată la Paris Zamfira Mihail

Empire-building. The Case of Geography in Early Modern Britain Petruţa-Oana Naiduţ

Migraţia ca naraţiune – rolul biografiilor lingvistice în analiza fenomenului migraţionist Florin-Teodor Olariu

Ilarie Voronca. Poezie şi tehnologie în avangarda românească Daniela Petroşel

Lucreţia Panaitescu – un etnolog român din Iaşi la Zürich, în 1897 Ion Taloş

Italiano e rumeno a confronto: analisi di alcuni problemi di apprendimento dell’italiano da parte dei madrelingua rumeni Harieta Topoliceanu

Biserica neagră d’Anatol E. Baconsky et La terreur future de Marcel Schwob Gisèle Vanhese

O altă poveste a limbii române: limba română la Poznań, Polonia Emilia Ivancu

Studiile româneşti la Universitatea din Ljubljana, Slovenia Nicolae Stanciu

Recenzii

Cuprins

Editorial

Despre canon şi critica creatoare – studiile lui G. Ibrăileanu între rigoarea demonstrativă şi plăcerea textului Simona Antofi

Modele ale criticii literare postbelice. E. Lovinescu, G. Ibrăileanu, G. Călinescu Şerban Axinte

A citi, a reciti Adela lui G. Ibrăileanu în oglinda postmodernităţii Liliana Balan

Dinspre obiectiv spre subiectiv: între inovare şi reluare. Aspecte ale romanului românesc interbelic Cristina Ciuntuc (Andriuţă)

«Selecţie» şi «mutaţie»: două concepte pentru explicarea fenomenului literar Teodora Dumitru

E. Lovinescu şi latinitatea Mariana Flaişer

Polemica Ralea – Ibrăileanu – Zarifopol. Un joc cu sumă zero Andreea Grinea Mironescu

De peste prag – o piesă ibseniană Emanuela Ilie

Publicistica lui Mihai Eminescu în viziunea lui G. Ibrăileanu şi a lui E. Lovinescu Adrian Jicu

Ibrăileanu şi ideea unui clasicism românesc Doris Mironescu

G. Ibrăileanu despre limba literară Eugen Munteanu

Literatura lui E. Lovinescu, de la autobiografie la ficţiunea romanţată Antonio Patraş

G. Ibrăileanu şi E. Lovinescu – critica „dialogală” Lăcrămiora Petrescu

Antiteza unei idei profetice – G. Ibrăileanu vs. E. Lovinescu Crina Poenariu

G. Ibrăileanu şi E. Lovinescu, portrete în oglindă Ionela Pujină

Paradoxurile unui critic (fals) tradiţionalist. A fost G. Ibrăileanu un spirit antimodern? Oana Soare

Legitimitatea revizuirilor morale. De la E. Lovinescu la „lovinescianismul” actual Andrei Terian

Noms de famille – doubles et triples – dans l’anthroponymie actuelle de Jassy Iustina Burci

(Re)Metaphorisation and Demetaphorisation in the Romanian Informatics Language (Re)Metaphorisation and Demetaphorisation in the Romanian Informatics Language

Towards a Romanian Lexicographic Corpus Elena Dănilă, Marius-Radu Clim, Ana Catană-Spenchiu

Contribuţia lui Eugenio Coseriu la evoluţia conceptului de «câmp lexical» Dinu Moscal

Omonimie şi ambiguitate la formele verbale nepersonale româneşti Alina-Paula Nemţuţ

Cercetări recente în domeniul informatizării atlaselor lingvistice româneşti Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Marius-Radu Clim, Ramona Luca

Evoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Surse. Nivelurile fonetic şi morfologic (I) Oana Panaite

Paul Goma: Le Calidor – Acasarabia utopique entre Chaos et Cosmos Mariana Pasincovschi

Formes du « pseudo-monologue » dans les comédies de I.L. Caragiale Iolanda Sterpu

Dosoftei, Parimiile preste an (Iaşi, 1683): despre sursele fragmentelor biblice Mădălina Ungureanu

Locus in fabula. Legenda ca modalitate de explicare a toponimiei Camelia Zăbavă

Baudelaire and Balzac: Echoes and Affinities Nicolae Babuts

Pour une poétique de l’identité dans l’œuvre de Henry Bauchau Liliana Foşalău

La Colonna Traiana nel pensiero politico e storiografico romeno (II) Marinella Lőrinczi

Verbal Language – a Sign of Political Power in the Political Arena Mihaela Mocanu

Literatură şi canon istoric Florin Oprescu

Le Spectacle comme forme de réécriture: Eugène Ionesco, Jean-Luc Lagarce et La Cantatrice chauve Cristina Scarlat

The American Dream as the Cultural Expression of North American Identity Diana Ştiuliuc

Changing the Representation of Intimacy under the Rise of the Romanian Communist Regime Delia Ungureanu

Attitudes, perceptions et opinions concernant la conscience transfrontalière Dorel Zaharia

Two Decades of Romanian Teaching at the University of Los Angeles, California Georgiana Gălăţeanu-Fârnoagă

Le roumain à l’Université de Strasbourg. Du statut d’« orchidée » à celui d’une discipline puissante Gina Puică

Dana-Marina Dumitriu (1962 – 2011), Christian Tremblay, Astrid Guillaume

Recenzii

Cuprins

Editorial

Aspecte morfosintactice ale textelor religioase din secolul al XVI-lea Luminiţa Hoarţă Cărăuşu

The Academic Dictionary of the Romanian Language (‘Dicţionarul academic al Limbii Române’ – DLR). Lexicological Relevance and Romanic Context Cristina Florescu

Bucura Dumbravă: escalade et littérature Luiza Marinescu

Mystical Love in Zorica Laţcu Teodosia’s Lyric Cristina Gabriela Nemeş

Vorbarĭ Rumîńesk: The Vlach on line Dictionary Annemarie Sorescu-Marinković

Hétérotopies urbaines : l’espace bucarestois de l’entre les deux guerres Monica Spiridon

Metode şi meşteşug în cercetarea de tip istorie orală, Narcisa Ştiucă

Myth and Symbol in Eliade’s Novella Youth without Youth Mihaela Teodor (Chiribău-Albu)

Între Vechiul Testament şi parimiar: cartea lui Iov Mădălina Ungureanu

An International Academic Event at the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi: the Workshop-Conference of the Commission for Balkan Linguistics, 19−20 September 2011 Adrian Poruciuc

Über die gemeinsamen grammatikalischen und lexikalischen Elemente des Aromunischen, Rumänischen und Albanischen auf der Basis einer modernen Grammatik Ina Arapi

Europe, Eurasia, Southeast Europe, and Southeast Asia: on the Question of Areal Linguistics in the 21st Century Victor A. Friedman

Syntactic Methods in Word Formation − on the Basis of a Contrastive Analysis of Word Formation in Balkan Languages Artur Karasiński

The Goran Enclave in Kosovo: Language Data for Identity Krasimira Koleva

Seltsame Wörter im Neugriechischen – ein Beitrag zum balkanischen Sprachgebrauch Jürgen Kristophson

Slavic Elements in the Greek Idioms of South Albania Doris K. Kyriazis

Kriterien zur Analyse von Slavismen im Rumänischen Corinna Leschber

Old Germanisms in the Balkans and in Other Parts of Europe Adrian Poruciuc

On the Methodology of Areal Investigation Irena Sawicka

„Balkansprachbund“ und „Baltoslawische Sprachgemeinschaft“ – gemeinsame Züge eines europäischen Sprachbundes? Helmut Wilhelm Schaller

Die Stellung des Rumänischen und der Rumänen zum Balkansprachbund Klaus Steinke

Zur Etymologie zweier balkanischer Entlehnungen in der bulgarischen Sprache: текя̀свам, терк Todor A. Todorov

Ansiedlung als Identifikationsbeleg. Erinnerungs-konstrukte in Siedler/Kolonistenromanen Horst Fassel

The Reassessment of John Steinbeck’s Work in Post-Communist Romania Diana Iosif

Les arabesques de la connaissance. Connexions entre le gnosticisme et le soufisme sous la dynastie des Abbassides, Silviu Lupaşcu

Further Remarks on the More Recent Anglo-American Loanwords in Romanian Constantin Manea, Maria Camelia-Manea

Lobotomizing the Virtual Violators of the Establishment’s Guardians Felix Nicolau

Idiomaticitatea şi expresiile idiomatice în italiană şi română Alina Podaru

Oskar Pastior, durch – und zurück. Gedichte (2007), Urmuz. Das gesamte Werk (1976) – eine poetische Lektüre Rudolf Windisch

Quelques considérations sur l’acquisition du nombre des noms roumains par les locuteurs natifs du français Iolanda Sterpu

Recenzii

Book Notes

Cuprins

Editorial

I.L. Caragiale – Theatrical Anticipations Anca-Doina Ciobotaru

I.L. Caragiale. Stage Reinterpretations Oltiţa Cîntec

O lume ca nelumea în scrierile lui M. Eminescu şi I.L. Caragiale Amalia Drăgulănescu

Ladies, Dames and Madams in I.L. Caragiale’s Writings Mariana Flaişer

Rewriting Caragiale: Textual Masks in the Mirror of Contemporaneity Livia Iacob

Romanian Post-Caragialian Literature Loredana Ilie Rezumat

Antimodernii Eminescu şi Caragiale Adrian Jicu

Entrechat. Dramă socială şi performanţă culturală în schiţele lui Caragiale Gabriela-Mariana Luca

Modernitate mediatică în lumea operei lui Ion Luca Caragiale Luiza Marinescu

Textual Transpositions and Identity Games in I.L. Caragiale’s Late Writings Doris Mironescu

Who’s this Playwright I.L. Caragiale Today? The Presence of Caragiale’s Plays on Romanian Stages in the Last Ten Years Ioana Petcu

Characteristics of Meta-Referential Discourse in Arts Odette Arhip

Rushdie’s Sorcery with Language Dana Bădulescu

La symbolique de la dénomination toponymique. Etude de cas: la toponymie urbaine officielle de Botoşani Daniela Ştefania Butnaru

Attitudes towards Death in Romanian Culture and Civilization Marina Cap-Bun

Mircea Eliade, o captivitate şi două evadări prin literatură Paul Cernat

Evoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II) Oana Panaite

Le Mentô et son entour. Notes sur l’espace identitaire dans Texaco de Patrick Chamoiseau Radu I. Petrescu

Bread. From Culture to Phraseological Imaginary Petronela Savin

Mircea Eliade – radiografia propriei identităţi sau dimensiunea eului în proza autobiografică Mărioara Vlioncu

Lucian Blaga in the Shadows: English Translations of the Poet’s Work Boris Dralyuk

Espaces exilaires – espaces identitaires chez trois écrivains francophones roumains Liliana Foşalău

Paralele între limbile balcanoromanice şi balcanoslave în flexiunea substantivului Tomasz Klimkowski

La Princesse Marthe Bibesco : l’écriture du deuil entre peur de l’oubli et pathologie Cristina-Maria Obreja

Particularităţi ale structurii fonologice şi morfologice în graiurile băieşilor din Croaţia Petar Radosavljević

Situaţia lexicografiei româneşti în context european Elena Tamba, Marius Radu Clim, Ana Catană Spenchiu, Mădălin Pătraşcu

Glosario INMIGRA-TERM. Algunas consideraciones sobre la traducción al rumano de las unidades léxicas Ofelia Mariana Uţă Burcea

Soif et Puits dans la poésie française de Benjamin Fondane Gisele Vanhese

Imagining the Archives Ali Shehzad Zaidi

Brief History of the Romanian Philology Department of the Eötvös Loránd University in Budapest Levente Nagy, Florin Cioban

Programul în limba română al postului de radio 3ZZZ, Melbourne, Australia Ben Todică

Recenzii

Book Notes

Cuprins

Editorial

Primii paşi în realizarea ediţiei electronice a Lexiconului de la Buda (1825) Maria Aldea, Bogdan Harhătă, Daniel-Corneliu Leucuţa, Lilla-Marta Vremir

Echinoxul nebunilor şi alte povestiri di Anatol E. Baconsky. Un’epopea cosmica dell’essere Danilo De Salazar

Principiile şi normele ilustrării prin citate – importanţa şi necesitatea citatelor în Dicţionarul limbii române al Academiei Mioara Dragomir

Current Trends in Romanian Medical Lexicography Mariana Flaişer

La relation anthroponyme – toponyme – nom commercial à Borşa, Maramureş Adelina Emilia Mihali

Proverbes et anti proverbes, Ioan Milică

Publicistica eminesciană. Un model de analiză situaţională Mihaela Mocanu

Evoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (III) Oana Panaite Rezumat

Paul Goma: Le Calidor – L’Épopée des habitants de Mana Mariana Pasincovschi

Privind înapoi, modernitatea: E. Lovinescu, sociolog Antonio Patraş

Numele propriu în procesul traducerii biblice Sabina Rotenştein

Le paradigme de la philosophie du langage (la conception coserienne) Mihaela Cătălina Tărcăoanu

A Maze of Mazes Mihaela Teodor (Chiribău–Albu)

Une dystopie balkanique-universelle – Miroslav Krleža, Banquet en Blithuanie Carmen Dărăbuş Rezumat

Imaginaţie romantică şi autoritate Laurenţiu Hanganu

Die Numerusbildung in den romanischen Standardsprachen. Ein typologischer Vergleich Michael Metzeltin, Thede Kahl

Influenţa franceză în cadrul arhitecturii limbii române. Teoria „relatinizării” sau a „reromanizării” Ioana Moldovanu–Cenuşă

Tenets of Puritan Poetry Andreea Poenaru

“The Wasteland Quest”: Cityscapes of Memory in Postmodern Fiction Monica Spiridon

De Darkness at noon (1941) d’Arthur Koestler à L’Aveu (1968) de Lise et Artur London et à L’Évasion silencieuse (1990) de Lena Constante, les procès staliniens en procès à travers la littérature européenne Alain Vuillemin

Le bilinguisme simultané de naissance : stratégies familiales de mise en place et de conservation en contexte scolaire monolingue Felicia Dumas

Les argumentaires du plurilinguisme Pierre Frath

Conclusions des 3e Assises européennes du plurilinguisme Christian Tremblay

La enseñanza de la cultura y la literatura rumanas en la Universidad de Granada Enrique Javier Nogueras Valdivieso, Oana Ursache

Recenzii

Book Notes

Cuprins

Editorial

Fictional Strategies and Metatext in B.P. Hasdeu’s Duduca Mamuca Simona Antofi

G. Ivănescu despre B.P. Hasdeu. Pagini inedite Luminiţa Botoşineanu, Daniela Ştefania Butnaru

B.P. Hasdeu şi metoda anchetelor etnologice indirecte Alina Branda

Gh. Asachi – Elements of Theatrical Theory Oltiţa Cîntec

Repertorizarea tipologică a folclorului din răspunsurile la Chestionarele lui B.P. Hasdeu Ion Cuceu, Maria Cuceu

Incursiuni la originea publicisticii româneşti: Gh. Asachi şi B.P. Hasdeu Diana Darabană

Gh. Asachi, traduttore della Norma di Felice Romani Gabriela E. Dima

Plastic Arts Terminology in the Writings of Gh. Asachi Mariana Flaişer

Anul 1832 din Portugalia reflectat în reportajele literare de război din „Albina românească” editată de Gheorghe Asachi Luiza Marinescu

Noematologia lui B.P. Hasdeu: o anticipare a skeologiei lui E. Coşeriu Cristinel Munteanu

Gh. Asachi – Founder of the First Philharmonic Dramatic Conservatory in Moldova Irina Andreea Scutariu

Du Libre arbitre et de la Providence dans la philosophie de l’histoire de B. P. Hasdeu Dorin Ştefănescu

The Research of Funeral Rituals through the Questionnaire Method in Folklore in the Interwar Period. From B.P. Hasdeu to I. Muşlea Cosmina Timoce-Mocanu

The Romanian îns, ins ‘Person, Human Being’ and its Roots in Proto-Indo-European Ana R. Chelariu

La création des champs toponymiques et leur remodelage Vlad Cojocaru

Romanian Childbirth Beliefs in the Midst of the City Adina Hulubaş

Câteva particularităţi grafice ale Vieţii şi petreacerii svinţilor de mitropolitul Dosoftei. Interpretarea grafiilor \ şi 7 Laura Manea

Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs popular) a fenomenelor atmosferice. Studiu lingvistic. Anul al III-lea (2011–2013). Realizări (partea I) Laura Manea

Remarques sur le vocabulaire néologique chez Nicolae Filimon et I.L. Caragiale: emprunt lexical, calque, adaptation Constantin Manea

Practica „deschiderii cărţii”. Consideraţii generale asupra unei teme neglijate de religie populară Mircea Păduraru

Poezie şi filozofie într-un catren folcloric selectat de L. Blaga: Doamne, Doamne Ion Taloş

Conceptualization of Cultural Competence in Narrative Fiction Onoriu Colăcel

Majnūn et Laylā, Don Quichotte et Dulcinée. Les extraordinaires aventures des foux amoureux Silviu Lupaşcu

The Conflicting Political Ideologies in Nostromo by Joseph Conrad Marian Sebastian Lupu

The Cosmopolitism of the Romanian Avant-Garde, Ovidiu Morar

Remarques sur la question de l’espace identitaire dans le roman L’Empreinte à Crusoé de Patrick Chamoiseau Radu I. Petrescu

Translating vs. Rewriting during the Romanian Communist Period – Prefaces to Translations of Vanity Fair and Tess of the d’Urbervilles Andreea Mihaela Tamba

The Artist’s Hardships of Adjustment to Exile Briscan Zara Ciocîrlea

Limba română la Universitatea Carolină din Praga Lucian-Vasile Bâgiu

Junimea – 150 de ani (1863–2013)

Recenzii,

Cuprins

Editorial

Zidarii Meşterului Manole Lucian Vasile Bâgiu

The Role of Punctuation in Old Romanian Bible Translations Ana Catană-Spenchiu

Actul lecturii ca experienţă estetică: contexte ale literaturii române Leontina Copaciu

Afixoido compunerea – procedeu de formare lexicală a derivatelor de tip sintagmatic (formaţii sintagmatice prefixoidate) Nina Cuciuc

Ioana Ieronim - lumea ca text şi semiotica existenţei Mariana Dan

Figuri şi figuraţie într-un discurs memorialistic al lui Constantin Argetoianu Florinela Floria

La « semence incendiaire » d’une parole nouvelle : Plămânul sălbatec de Paul Păun Giovanni Magliocco

Split Grammaticalization: Romanian iar, Adverb and Conjunction Maria Manoliu-Manea

Despre interpretare şi revelaţie, pornind de la Andrei Pleşu Cosmin Perţa

La vision anthropologique de Mircea Eliade. Le salut par le Spectacle Cristina Scarlat

Pickleherring: An Early Modern Clown Persona and His Music John Alexander

Literary Exchanges in the Post-Cold War Mediterranean Area Marcel Cornis-Pope

The Hero’s Isolation in Virginia Woolf’s and Graham Swift’s Lyrical Novels Irina-Ana Drobot

Aménagement familial d’un bilinguisme « natif » franco-roumain Felicia Dumas

Moartea lui Patroclu. Momente ale unui ceremonial funerar antic Constantin Eretescu

Modernism şi axiologie. 1. De la Hegel la Edmund Burke Laurenţiu Hanganu

La théorie de la prédication entre logique et linguistique Dinu Moscal

Mayakovski and the Beginnings of the Soviet Theatre Ileana Alexandra Orlich

Fragments of Multilingualism and Anti-Realism. Paul Celan and Isidore Isou as Proponents of Romanian Jewish Experimental Literature Sami Sjöberg

Un procès stalinien en Bulgarie, au théâtre, en français : Nicolas Petkov doit mourir à l’aube (2008) de Tontcho Karaboulkov Alain Vuillemin

Lectoratul de limba română din China Petru Apachiţei

Anthropologie de l’anglicisation des formations supérieures et de la recherche Pierre Frath

Recenzii

Book Notes

Cuprins

Editorial

Terminologizarea lexicului comun Nicoleta Baghici

Erorile spontane de vorbire şi gramatica mentală Laura Carmen Cuţitaru

Aspecte verbale în morfosintaxa textului politic George Irimiaş

Istoria elementelor lexicale cu etimologie multiplă Cătălina Iuliana Pînzariu

State-of-the-art Text Linguistics: Corpus-Analysis Tools. A Practical Demonstration Sorina Postolea

Un demers semiotic al grupului “Tel Quel”: practica textuală Simona-Andreea Şova

Ethosul discursiv în predica religioasă. Parenesis Anamaria Gheorghiu (Grecu)

A Communicative Perspective in Romanian Utterance Analysis Doina Jitcă

Interdisciplinaritate şi modele comunicaţionale complexe Adriana Maria Robu

Atlas Multimédia Prozodique de l’Espace Roman (AMPER) – proiect de colaborare internaţională şi interdisciplinară Adrian Turculeţ

Mijloace prozodice de focalizare a adjectivului în enunţuri declarative Adrian Turculeţ, Anca-Diana Bibiri, Mihaela Mocanu

Poe’s The Gold-Bug: from the Reading of Madness to the Madness of its Readings Lorelei Caraman

The Gothic as Mass Hysteria: the Threat of the Foreign Other in Gaskell’s Lois the Witch Irina Raluca Ciobanu

Benjamin Fondane şi poetica abisului:refuzul sintezei, Irina Dincă

Traces of Friedrich Nietzsche’s Philosophy in Scandinavian Literature Crina Leon

Conştiinţa trăiristului ca spaţiu al imaginarului autenticist, Mihaela Rusu

Vasile Lovinescu – reviriment cultural şi literar Alina Bărbuţă Negru

Thinking across Disciplines. Interdisciplinarity as a Means of Identification in Jeffrey Eugenides’ and Petru Popescu’s Novels Maria Miruna Ciocoi Pop

Eugen Simion între teorie, trăire şi mărturisire Lucia Luminiţa Ciucă

Înţelesuri şi subînţelesuri în receptarea actuală a lui Mihai Eminescu Elena Croitor

Analiza structurilor comparative din sistemele lingvistice ale poeziei lui George Coşbuc Radu Drăgulescu

Persona and Extraverted Sensation Type in John Fowles’s The Magus Bianca Foghel

Paradigma fericirii în Mic manual de fericire perfectă / Petit manuel du parfait bonheur de Ilarie Voronca Cipriana Manuela Frăţilă

Architectural Projections in Kazuo Ishiguro’s Early Prose and the Concept of Uchi Andreea Ionescu

Some Aspects of the Semantic-Structural Analysis of Thomas Mann’s Tonio Kröger Nino Kvirikadze

Cronica teatrală camilpetresciană în perioada interbelică Cristina Nicoleta V. Dorobăţ (Ştirbu)

Structura personajului feminin în romanele lui George Bălăiţă Elena Băiceanu (Pârlog)

Dimitrie Bolintineanu as the Creator of Sentimental Romantic Novel Ludmila Branişte

Anotimpurile iubirii şi ale feminităţii în romanul Anotimpuri de Radu Tudoran Jeanina Simona Cacuci

„A treia femeie” din proza românească interbelică. Ipostaze; dinamica reprezentării Elena Filote (Panait)

Spiritul ludic în cultura românească sau de la zaiafet la party Mariana Flaişer

Mit şi tipar narativ în romanul lui Stefan Heym Ahasver, le Juif Errant Irina Hăilă

Ménage à trois în infernul interetnic: trupul feminin şi privirea celuilalt în romanul balcanic recent Livia Iacob

Where East Meets West in Harmony: an Interdisciplinary Approach to Aldous Huxley’s Island Oana Mureşan

Dumitru Radu Popa, Skenzemon! sau despre re estetizarea intertextului Simona Antofi

Faţetele timpului în Clipa cea repede de Sorin Titel Camelia Teodora Ghideu

Redefinirea istoriei prin memorie: Ana Blandiana, Fals tratat de manipulare Cristina Gogâţă

Ştefan Agopian, Fric – o metaficţiune istoriografică à rebours – exerciţiu de (re)structurare discursivă şi (de)construcţie diegetică Laurenţiu Ichim

In Their Defence: Fictional Voices of Otherness in the “September Eleven” Context Oana-Celia Ilieş (Gheorghiu)

Herta Müller, Animalul inimii – poziţii liminale în raport cu sinele şi cu spaţiul literar naţional, Violeta-Teodora Lungeanu

Confruntarea cu memoria în ficţiunea contemporană din România Andreea Mironescu

Traducerile lui Eliade – sursă de receptare a scriitorului în Polonia. Recenzii şi comentarii Magdalena Filary

Erori de traducere a romanului Marile speranţe de Charles Dickens (trad. de Vera Călin) Raluca Ghenţulescu

Cur Deus Homo. De la conceptele fundamentale (debita, satisfactio) la limitele dialogului Emanuel Grosu

Being a Translator is More than Just Being Good at Languages Doina Ivanov

Reconstructing Cicero’s Hortensius. A Note on Fragment 43 Grilli Constantin-Ionuţ Mihai

Ovidius şi Seneca – perspective asupra exilului în Antichitate Constantin Răchită

Navigating The Reef: Social Differences Brought on Television Oana Alexandra Alexa

Provocările artelor vizuale la adresa educaţiei morale Dorin Baba

The Willow Song in Verdi’s Adaptation of Othello by William Shakespeare – an Interdisciplinary Approach Letiţia Goia

Transdramaticul la Paul Everac Elena Iancu

The Challenges of Unity in Diversity: Teaching Romanian Language and Culture to the Foreign Students of a Technical University Elisabeta Simona Catană

The Impact of Teaching Songs on Foreign Language Classroom Anxiety Dorin Dacian Dolean, Ioan Dolean

Developing Sociolinguistic Skills in Foreign Language Teaching Laura Ioana Leon

Contemporary Reportage and Its Vocabulary – Putting Taste into Words Ştefana Ciortea-Neamţiu

Medierea conflictului organizaţional în sectorul public Emanuela Dumea

Demistificarea reportajului literar. O abordare pragmatică a binomului literatură – jurnalism Marius-Adrian Hazaparu

Contribuţia reclamei televizate la configurarea rolurilor sociale Andreea Săndoi

Comportamentul mimetic al adolescentului prosumer pe Facebook. Fenomenul selfie Claudia Chiorean (Talaşman)

Interviul online: câteva consideraţii asupra presupoziţiilor utilizării sale Camelia Grădinaru

Representations of Virginia Woolf Mihaela-Alina Ifrim

Pouring Digital Soul into Social Movements. The Enhancement of Self-Transcending Knowledge through the Use of New Media and Its Impact on Contentious Politics Oana Olariu

Unelte şi metode digitale în cercetarea comunicării mediate de calculator. Importanţa corpusului online Andrei Stipiuc

Morala ca „terapie şi consonanţă” în opera lui Ştefan Odobleja Eronim-Celestin Blaj

Scientia divina: între exemplarismul dionisian şi esenţialismul augustinian Florin Crîşmăreanu

Spaţiul imaginar din perspectiva sistemelor complexe Gabriel Crumpei, Alina Gavriluţ, Maricel Agop, Irina Crumpei, Lucian Negură, Ioana Grecu

Canonul radical. Lizibilitate şi amorse ale rescrierii Dan Cuzmici

Analiza economică a mişcării mesianice timpurii Aurelian-Petruş Plopeanu

Platon, despre revelaţie şi plagiat. O privire generală Rodica Pop

Mitul între imaginar şi realitate Ion Vrabie

Constantin Micu Stavila: există un conflict între individ şi societate? Frăguţa Zaharia

Sfinţirea clopotelor nou-înfiinţatei Episcopii a Maramureşului. Sighet, 15 octombrie 1939 Laurenţiu Batin

Consuli, viceconsuli şi agenţi la Galaţi. Aspecte juridico-istorice privind funcţionarea agenţiei consulare franceze de la Galaţi. Interferenţe cognitive Ana-Maria Cheşcu

Utopia contemporană între neoliberalism şi globalism Eugenia Irimiaş

Local Leadership in East Central Europe: Socio Demographical Profiles and Value Attainment in Four Towns Roxana Marin

Lobby-ul UE – act de comunicare strategică Camelia Nistor

Kosovo, interese divergente Ciprian-Vasile Rus

Cuprins

Editorial

Câmpul toponimului Botoşani Daniela Butnaru

La adopción de erís en el voseo chileno: ¿un fenómeno de terapéutica verbal? Carlos I. Echeverría Arriagada

Mihai Eminescu în căutarea „cuvântului ce exprimă adevărul” Mariana Flaişer

Evoluţia terminologică a criticii operei eminesciene – câteva repere Mihaela Grădinariu

Mihai Eminescu şi traducerea din germană a Fragmentelor din Istoria Românilor (vol. I) de Eudoxiu Hurmuzaki Ilie Luceac

Scraps of Reflective Writing on some Challenges and Achievements in the Field of Anglo-Romanian Lexicography Constantin Manea

Nume de plante și nume de locuri. Preliminarii privind materialul documentar din seria Documenta Romaniae Historica Ioan Milică

Celălalt Eminescu Mihaela Mocanu

„Universu-n rugăciune”: semnificaţii lirice şi câmpuri de viziune ale imaginii universului în lirica eminesciană Ilie Moisuc

The “Non-Oedipal Thought” of Gherasim Luca Ovidiu Morar

Mitul Luceafărului şi constelaţiile exegezelor sale Roxana Patraş

Reflexele secularizării („dezvrăjirii”) comunității actuale în construirea identității europene Camelia Burghele

Le néologisme comme phénomène linguistique: vecteur épistémique et d’adaptation culturelle Marius-Radu Clim

Toponimia între istorie, geografie şi lingvistică Vlad Cojocaru

Romanian Style Nation-building in Radu Rosetti’s Early 20th Century Fiction Onoriu Colăcel

Un análisis contrastivo español-rumano: estado de la cuestión Camelia Dinică

„Acta comparationis litterarum universarum”: prima revistă de literatură universală din lume Horst Fassel

Scrisori ale adolescenţei interbelice Sanda Golopenția

Paulus Diaconus: două poeme ermetice dedicate Sfântului Benedict Emanuel Grosu

Le paysage linguistique du basketball professionnel en France, un exemple de technolecte bilingue Fanny Martin

Călători români despre Rusia: două lumi într-o singură destinaţie Cecilia Maticiuc

Les figures de style et leur relevance dans le décodage sémiotique d’un texte : la métaphore dans le texte modern des Psaumes (I). Aspects théoriques Dana-Luminița Teleoacă

Limbă, cultură şi civilizaţie românească în spaţiul iberic Mihaela Gutierrez

Recenzii

Book Notes

Cuprins

Editorial

A Metaphoric Intercession in Mioriţa and The Argeş Monastery Nicolae Babuts

Bogoiu, maestrul de ceremonie sau falsul personaj secundar al dramaturgiei lui Mihail Sebastian Lucian Vasile Bâgiu

Chestionarele Muzeului Limbii Române – premise de cercetare Elena Comşulea

Subiectul construit prepoziţional în limba română Cristina Corla (Hanţ)

Gay/Queer în literatura română contemporană Gabriela Glăvan

Utopismul gândirii politice eminesciene? Adrian Gelu Jicu

„Partizanatul fanatic”. O interogaţie despre obsesia Modelului în critica literară Raluca Perţa Dună

Termenul vânt în Dicţionarul fenomenelor atmosferice (DFA) Alina-Mihaela Pricop

Religiozitate populară şi rituri ale apei. O abordare socio-antropologică Ioana Repciuc

Cântecul spicelor di Lucian Blaga. Ierofanie telluriche e Fecondatore lunare Valentina Sirangelo

Les figures de style et leur relevance dans le décodage sémiotique d’un texte: la métaphore dans le texte moderne des Psaumes (II). Champs conceptuels Dana Luminiţa Teleoacă

Le procédé de la glose dans Parimiile preste an (Iaşi, 1683) Mădălina Ungureanu

Intensifying Adverbs in English and Romanian Carmen Cocea

Intermedialität and Literature. What is Filmic Rewriting? Cătălin Constantinescu

Profilul lui I.L. Peretz în cultura română: de la traducere la receptare Camelia Crăciun

Modernism şi axiologie. Perspectiva kantiană Laurenţiu Hanganu

The Nothingness in Samuel Beckett’s Prose Writing How It Is as an Aesthetic Concept Iulia Luca

Classic Canadian Humour Unveiled: Stephen Leacock in (Pre)Communist Romania Ana-Magdalena Petraru

Numele vechi al Moldovei (Moldua) explicat prin apelativul protogermanic*moldwaAdrian Poruciuc Adrian Poruciuc

Întoarcerea mitului. Ernst Jünger în România – Ernst Jünger şi românii Alexander Rubel

Remediality: Cultural Discourse in the Era of “Technological Neo-Enlightenment” Monica Spiridon

Chipul tăinuit în basmele populare europene Otilia Ursache

Kekse und ihre Bedeutung für eine englisch-deutsche Sprachbetrachtung: Ein Interview in der Süddeutschen Zeitung Rudolf Windisch

L’enseignant(e) de français langue étrangère et son art de séduire à travers les atouts du plurilinguisme Felicia Dumas

Recenzii

Cuprins

Editorial

Adevăr și trădare de sine în scrierile confesive ale Gabrielei Adameșteanu Şerban Axinte

Victor Vlad Delamarina – contexte şi texte Grațiela Benga-Țuțuianu

Catagrafiile Vistieriei Moldovei, surse documentare pentru etimologiile toponimelor personale (II) Daniela Butnaru

Aspecte ale modificării câmpurilor toponimice Vlad Cojocaru

Noi date despre traducătorul Hronografului den începutul lumii (ms. 3517) – toponimele compuse cu termenii grada şi polis. Mioara Dragomir

„Să nu [în]juri strâmb…” –înjurături românești care conțin antroponime (I): schițe Daiana Felecan, Alina Bugheșiu

„Jargonul autenticității”: versiunea românească din anii ’30 Ștefan Firică

Termeni despre vreme în unele scrieri memorialistice românești Mariana Flaișer

Variabile care modelează situația de comunicare. Studiu de caz: termeni și formule de adresare în scrisorile lui Ion Creangă Alina-Georgiana Focșineanu

Literatura ca memorie culturală: romanul românesc în postcomunism Andreea Mironescu

Surse interne ale traducerii Vechiului Testament din Biblia de la București (1688). I. Palia de la Orăștie (1582) Ioana Moldovanu-Cenușă

Peter van Durant (ca. 15131584) alias Pickle Herring: A Contribution to the Possible Genesis of an Early Modern Clown Persona John Alexander

Crearea, la nivel național, a bazei de date adminis-trative privind localitățile din spațiul românesc (precizări teoretice și metodologice legate de cartografierea realităților geografice în spațiul românesc) Ionel Boamfă

Tipare de variaţie semantică şi terminologică în vocabularul panlatin al pneumo-patiilor profesionale (studiu contrastiv, cu aplicaţie pe limbile neolatine şi limba engleză) Doina Butiurca, Vlad-Olimpiu Butiurca

Două vechi istorii literare româneşti în limba germană: Wilhelm Rudow (1892) şi Gheorghe Alexici (1906) şi literatura şi cultura română Horst Fassel

Experiențe onirice în Antichitatea târzie: visul Sfântului Ieronim Valeriu Gherghel

Il poema Viiaţa lumii di Miron Costin, specchio e voce di un’epoca buia (I) Adriana Senatore

Graiul vlah în școlile din Serbia răsăriteană: provocări și perspective Monica Huțanu, Annemarie Sorescu-Marinković

Limba română în contextul învățământului universitar finlandez Paul Nanu

Les difficultés du plurilinguisme à l’université Pierre Frath

Recenzii

Book Notes

Cuprins

Editorial

O etimologie complicată: ciorchine Victor Celac

Un dicţionar bilingv eleno român din secolul al XX lea (prea) puţin cunoscut Mioara Dragomir

„Să nu [în]juri strâmb…”. Înjurături românești care conțin antroponime (II): niveluri constitutive și semantic-referențiale Daiana Felecan, Alina Bugheşiu

The Role of the Vernacular in the First Two Editions of Manuel Álvares’ ars minor (Lisbon, 1573 and 1578) Rolf Kemmler

Sur quelques mots des premiers écrits d’Henri Michaux Takeshi Matsumura

Eugenio Coseriu and the Hermeneutical Principle of Trust Cristinel Munteanu

A Romanian Disraeli: Take Ionescu and Fin-de-siècle Aesthetics Roxana Patraş

Electronic Romanian-English Contrastive Collection of Food Set Phrases. Methodological Aspects Petronela Savin

Romanian Aesthetics “after” Tudor Vianu. A few Delimitations Adriana Stan

Continuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania : à propos de quelques termes religieux hérités du latin (I) Dana-Luminiţa Teleoacă

Theatralität der Gefühle. Überlegungen zur Emotionalität am Beispiel von Denis Diderots Paradox über den Schauspieler Christina Vogel

Reading in the Digital Age Dana Bădulescu

Romanian Language Literacy in Vojvodina and in Eastern Serbia. Premises and Consequences of Linguistic Languages and Political Dialects Mariana Dan, Minerva Trajlović-Kondan

Aspects diachroniques d’anthropologie linguistique sur les notions cité, citoyen, ethnie, nation Mircea Farcaş

Brendan’s Time Emanuel Grosu

Hermeneutică şi axiologie. Perspectiva baudelairiană Laurenţiu Hanganu

Et in Constantinopole ego... Camil Petrescu şi imaginea „metropolei lumii” Emanuela Ilie

Multilingualität und Dialektdiversität als Folge der Migrationen nach Skopje Lumnije Jusufi

Personal and Group Identity in Facebook Political Posts Raluca-Mihaela Levonian

Critique des traductions en classe: humour et ironie Jacek Pleciński

Tradiție și tranziție estetică în comunitățile istorice românești din Transcarpatia/ Ucraina Corina-Eugenia Popa

Recovery from Disorders of the Literary – Cultural Identity in the Western Balkans Dorin Popescu

Guillaume Apollinaire’s Influence on Rastko Petrović’s Reflections about the Truth in Artistic Creation Diana Popović

Il poema Viiaţa lumii di Miron Costin, specchio e voce di un’epoca buia (II) Adriana Senatore

L’emploi de quelques marqueurs discursifs par un enfant bilingue franco-roumain: affichage identitaire et désir d’intégration Felicia Dumas

Enseignement et apprentissage du français en Roumanie. Quelle direction? Représentations du français chez les lycéens Cristina Ungureanu, Corina-Amelia Georgescu

Recenzii

Cuprins

Editorial

Le dediche italiane alla Primera parte de la crónica del Perú di Pedro De Cieza De León Chiara Albertin

Marin Preda, dramaturg: o chestiune de subtext Graţiela Benga-Tuţuianu

Étymo-mythologies dans l’œuvre de Mircea Eliade Monica Borş

Lacrime Veneris: mic eseu pseudo-ovidian despre sexualitate Alexandru Cizek

N.A. Ursu, o viaţă în slujba filologiei române Eugenia Dima

Strategii de promovare a poeziei româneşti cu potenţial subversiv în anii 1980 Teodora Dumitru

Imaginea/imaginile lui Mihail Sebastian azi Ştefan Firică

Les noms propres de la première traduction en roumain de la Septante. Observations sur la catégorie grammaticale du genre Ana-Maria Gînsac

Caietele privitorului tăcut. Constantin Ciopraga şi genul memorialistic Emanuela Ilie

Lettere di Gian Luigi Frollo a Hugo Schuchardt Luca Melchior

Întemeierea criticii. Strategii retorice ale autorităţii la Titu Maiorescu Doris Mironescu

Marginalii filologice la Psaltirea de la Bălgrad (1651) Ioana Moldovanu-Cenuşă

The Heroic Epic, a Case of Literary Inheritance. (Inter)cultural Intermediation and Eurasian Continuity Nicoleta Popa Blanariu

Preliminaries to a Typology of Romanian Multilingual Dictionaries Alina-Mihaela Pricop

Un informator depozitar de excepţie: Niculaie a Petrii Curtii din crângul Ruseşti Răzvan Roşu

Dalla fiaba al mito: argomentazione ed ethos collettivo nei comunicati di Anonymous Donella Antelmi

Nicknames of Romanian Politicians after 1989 Daiana Felecan, Oliviu Felecan

Mujer y familia en las obras literarias de Doris Lessing y Almudena Grandes (los casos de «La habitación diecinueve» y «La buena hija») Ioana Gruia

Higher Education in Slovak Language in Serbia Jarmila Hodoličová

In-Between Societies: Romanian Urbanites and Their Cultural Demeanour Adina Hulubaş

How Can We Depict Standardization in the Linguistic Atlas? Case Study of Champagne and Brie (ALCB) Yuji Kawaguchi

Images of Finland in Interwar Romania Paul Nanu

La traduction de la poésie roumaine d’avant-garde : B. Fundoianu et Ilarie Voronca Cosmin-Gheorghiţă Pîrghie

Sul fantastico iniziatico di Ioan Petru Culianu Valentina Sirangelo

Historicité fictionnelle et (hyper)signification culturelle dans les périphéries orientales de l’Europe Monica Spiridon

Espacios y poética de lo exótico en la narrativa francesa contemporánea: Neige de Maxence Fermine Laura Eugenia Tudoras

El exilio español (19391989). Actitudes y relaciones entre los intelectuales rumanos Ofelia M. Uţă Burcea

For a Pedagogy of Reading in the Digital/ Postmodern Age. Diary of a Wimpy Kid – Invitation to a “Different” Reading Mihaela Voinea, Mariana Norel

Primul lectorat românesc din Asia Centrală, la Universitatea de Stat din Karaganda, Kazahstan Nicolae Stanciu

Recenzii

Cuprins

Editorial

Romanian Linguistic Atlases in Digital Format – A New Approach Silviu Bejinariu, Florin-Teodor Olariu

Retórica e imagología: particularidades de algunas alocuciones presidenciales rumanas, Gabriela Biriş

From Effet de Réel to Effet de Mémoire – A Study of the Concepts Majda Bojić

La matière a-t-elle une âme ? Diachronie de matière, substance, objet et chose Pierre Frath

Anticiparea pronominală în română – originea şi evoluţia fenomenului Tomasz Klimkowski

Anglicisms (once more) Revisited: Adaptation, Calque, Standardization Constantin Manea

Corespondențe biblice în poveștile lui Ion Creangă Ioan Milică

Despre relaţia dintre limbaj şi principiul oikeiopragiei la Platon Cristinel Munteanu

Tráenolos para comérnolos o la ‘transposición’ del clítico en español actual Enrique Pato, Carlota De Benito

Continuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania : à propos de quelques termes religieux hérités du latin (II) Dana-Luminiţa Teleoacă

Estetică, politică şi imaginaţie critică Laurenţiu Hanganu

In-Between Societies: Romanian Urbanites and Their Cultural Demeanour (II) Adina Hulubaş

Business English Learners’ Motivation Nina Kisin

Reflectarea dogmelor ideologice în manualele de limba română apărute în URSS între anii 1930–1989 Serhii Luchkanyn

Lettere di Gian Luigi Frollo a Hugo Schuchardt (II) Luca Melchior

Avangarda în slujba Revoluţiei Ovidiu Morar

Méthodes de la textologie contrastive: comparaison linguistique et interculturelle Bernd Spillner

Umberto Eco și „efectul de real” în cultură Monica Spiridon

L’hypercorrection dans l’apprentissage du roumain langue étrangère Iolanda Sterpu

Quelle culture générale pour l’homme de bien aujourd’hui ? (I) Christian Tremblay

I motivi di una scelta: Stefano Guazzo e il «Prencipe della Valacchia Maggiore» come modello morale per la corte Alexandra Vranceanu Pagliardini

Recenzii Recenzii

Booknotes

Cuprins

Editorial

Marin Mincu şi agonia corporală a scriiturii Şerban Axinte

Les dictionnaires multilingues: de la tradition lexicographique à l’ère digitale Marius-Radu Clim

Sinestesia e similitudine: descrizione dell’intera-zione retorica all’interno del testo letterario Danilo De Salazar

Les premiers enregis-trements lexicographiques des noms propres dans la langue roumaine : les dictionnaires slavons-roumains du XVIIe siècle Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu

La formula documentaria della defensio nelle carte notarili latine della Langobardia minor (IX secolo): uno studio linguistico Paolo Greco

„Aer de diamant” și „zori de rubin”. Imaginarul mineral al lui Mihai Eminescu Giovanni Magliocco

Toponimul Iaşi. Probleme de etimologie și pronunție Dinu Moscal

Pour une approche de la métaphore: statut du nom, du verbe et de l’adjectif Annafrancesca Naccarato

Le lexique de la météorologie en Corse: état des lieux et perspectives Stella Retali-Medori

Taxinomie et étymologie des termes météorologiques désignant les dépôts en roumain et en français Elena Isabelle Tamba

Particularități ale organizării sintactico-semantice a enunțului în Codul Penal al lui Alexandru Ioan Cuza: coordonarea implicită Felicia Vrânceanu

Optimización del conocimiento de un lenguaje de especialidad como herramienta pedagógica en el caso de los intérpretes en formación María Abad Colom

Superdiversity in the Gulf: Gulf Pidgin Arabic and Arabic Foreigner Talk Andrei A. Avram

Perspectives on the Relation between History and Fiction Olivia Chirobocea

The Art of Dissimulation. The Good Christian vs. the Loyal Freemason Codrin Liviu Cuţitaru

O perspectivă poloneză asupra operei ştiințifice a lui Mircea Eliade în Polonia: Andrzej Bronk Magdalena Filary

A Rhetorical Approach to Kazuo Ishiguro’s The Remains of the Day Roxana Patraş

Migración e interpretación: ¿Sociedades desinformadas? Elena Pérez Estevan

Mito norreno e poesia romena. Visioni del Ragnarök in Peisaj transcendent di Lucian Blaga Valentina Sirangelo

Quelle culture générale pour l’homme de bien aujourd’hui? (II) Christian Tremblay

Words and Responsibility – the Relationship between Media Coverage and the Statements Boris Varga, Aleksandar Mudri

Arguments for a Translanguaging Approach to the Case of Romanian Diaspora in Spain Catalina Iliescu Gheorghiu

Despărţirea de un prieten al Bucovinei: Dan Mănucă Horst Fassel

Recenzii

Cuprins

Editorial

B. Fundoianu și spiritul imitativ în cultura română. Între autocolonizarea și autonomizarea literaturii Olga Bartosiewicz

Materialul românesc din Dicţionarul ţarinei Ecaterina cea Mare Przemysław Dębowiak

STARE + participio en las principales lenguas románicas Jukka Havu, Elenn Şirbu

Le salut en roumain. Différences de genre dans l’emploi des formules de salutation Mihaela Mocanu

Când vorbitorul nu are dreptate. Câteva observaţii referitoare la „masculinitatea” limbii române Cristinel Munteanu

Structuri apozitive la nivel intrapropoziţional. Abordare teoretică Mihaela Secrieru

Un formalism cu faţă umană. Cercul de Poetică şi Stilistică de la Bucureşti Adriana Stan

Plânsul de cenaclu Ligia Tudurachi

Île et topographie simbolique dans l’œuvre de Mihai Eminescu Gisèle Vanhese

Legendenbildung im Fluss. Pe Dunăre von Alexandru Vlahuță Christina Vogel

Picture Books and Illustrations in the Anglo-Saxon Literature for the Young Ionela Carina Brânzilă

Lucian Blaga, Nietzsche and Zamolxe Keith Hitchins

Aproximación al texto poético eminesciano desde un enfoque traductológico de corte sociocultural Catalina Iliescu Gheorghiu

Negotiating Languages. An Introduction to the Writings of Seymour Mayne Felix Nicolau

La Scuola latinista di Transilvania: ideologia, finalità e protagonisti Adriana Senatore

The Critique of the Generic Reason. (Rules of the Genre – Rules of Life) Monica Spiridon

De l’autrefois au lendemain – l’être au chronoscope Mihaela-Genţiana Stănişor

Storybooks as a Way to Improve Language and Cultural Literacy Anca Ursa

Horst Fassel, deutsch-rumänischer Germanist, Literaturwissenschaftler und Übersetzer ex cathedra (1942–2017) Rudolf Windisch

Book review Symposium: Romanian Literature as World Literature Cosmin Borza, Romaniţa Constantinescu, Andrei Corbea-Hoişie, Roberto Merlo, Andreea Mironescu, Christian Moraru, Andrei Terian

Recenzii

Booknotes

Cuprins

Editorial

Oglinda Dianei – de la Lâna de Aur la Creanga de Aur Anton Adămuţ

From Practice to Theory: the Evolution of English Pre-corpus Monolingual Learner’s Dictionaries Anca Cehan, Nadina Cehan

Posibile influenţe ale scrierilor patristice asupra operei eminesciene. Alegorie şi alegoreză Lucia Cifor

Romantism şi revoluţie simbolică Laurenţiu Hanganu

Handwritten Annotations in the Early Editions of Manuel Alvares’ De institvtione grammatica libri tres Rolf Kemmler

Extinderea domeniului literaturii. Integrarea formelor hibride în istoria literară românească Andreea Mironescu

Queriba una cosa y traiba otra. Los pretéritos imperfectos analógicos en español Enrique Pato

Dicţionarele explicative româneşti contemporane. Referinţe ştiinţifice Mihaela Popescu

Sur un mot fantôme dans La Règle du Temple : le cas de l’oine Takeshi Matsumura

Le starets Bogumil dans Manole, Maître bâtisseur (Meşterul Manole, 1927) de Lucian Blaga Alain Vuillemin

„Deutsch light“ – Quo vadis Hochdeutsch? Rudolf Windisch

Cei mai buni vorbitori fac cele mai bune plăcinte cu mere. Atitudini lingvistice în Pola de Siero (Spania) Cristina Bleorţu

Lo rumano en los manuales de ELE editados en Rumanía bajo el régimen comunista Răzvan Bran

Ewiger Odysseus: Irrwege und Leiden odysseischer Migranten und ihre Rekurrenz in unserer Zeit Alexandru Cizek

Charles Dickens’s Great(est) Expectation: The Death of The Author Codrin Liviu Cuţitaru

Spiritual Quests and Obstacles. A Cultural Paradigm Mariana Dan

Uglish: the Unavoidable Dialect. A Passage from British English to Ugandan English from a Sociolinguistic and Historical Perspective Teodora Nojea

The Ingenious Non-Typical Protagonist in the Transylvanian Rural World. Case Study: Ştefan Rus from Marna Nouă Răzvan Roşu

VLACHICA: Mountaintops Above a Stormy Sea of Contending Empires Mirela Roznoveanu

Espacios socio-urbanos de la banlieue en la novela urbana francesa del siglo XXI: Le Cœur en dehors de Samuel Benchetrit Laura Eugenia Tudoraş

Literatura română în reţeaua literaturii lumii

Langues et politiques, des destins imbriqués mais distincts (I) Christian Tremblay

Recenzii

Cuprins

Editorial

Reading Samuel Beckett’s Endgame as a Tale of War Camelia Anghel

Relaţia emiţător–receptor în nuvelistica românească prejunimistă Alice Bodoc

Memorie di luoghi e di mestieri: l’attività carbonifera nella toponimia orale del Piemonte montano Federica Cugno

Reconstituirea fondurilor arhivistice ale vechilor case comerciale „grecești” (I) Loredana Dascăl

A Note on the Inflexional Morphology of the Vegliote Dalmatian Masculine Plural Martin Maiden

Aspects de la reconfi-guration sémantique des gallicismes du roumain: le cas des meubles [pour dormir] Cecilia-Mihaela Popescu, Daniela Dincă

Valori semantice ale unităţilor frazeologice româneşti cu numeralul trei Carolina Popuşoi

La construction du dictionnaire multilingue en fonction des besoins des utilisateurs Alina-Mihaela Pricop, Mihaela Mocanu

Studiu lingvistic asupra exprimării noţiunii de posesie în limba română (cu privire specială asupra morfosintaxei) Mihaela Secrieru

O ediţie din Stephanus Byzantinus, sursă a lui Dimitrie Cantemir Claudia Tărnăuceanu

Infernal Archives. The Securitate Files on Writers Gabriela Glăvan

Destinul literaturii latino-americane în România regimului comunist (1948–1989) Ilinca Ilian

Nume istorice în reprezentarea picturală Anamaria Paula Mădăras

Sylvia Plath’s War Metaphors or How Female Confessional Poetry Changed Public Perception of Women’s Personal Identity Daniela Moldoveanu

Avangarda şi Revoluţia Ovidiu Morar

Métaphore et traduction. La rêverie bachelardienne en italien Annafrancesca Naccarato

Romanian Migrants in Western Europe: Expectations, Challenges and the Importance of their Networks Anne Pirwitz

L’ambivalence de la photographie dans les romans de Pascal Quignard Andreea-Maria Preda

Feasting to Death: Life as Dream and Desire in James Joyce’s The Dead Dana Radler

Reflections of a vanished time. The melancholy of objects in Georgi Gospodinov’s and Orhan Pamuk’s works Giustina Selvelli

Langues et politiques, des destins imbriqués mais distincts (II) Christian Tremblay

Recenzii

Booknotes

Cuprins

Editorial

Le besoin de spiritualité chrétienne dans le contexte d’une Europe unie Laura-Isabela Aivăncesei

Romanian Interjections as Discourse Markers Gabriela Biriș

Compusele neoclasice în terminologia actuală Doina Butiurca, Vlad Butiurca

Pe scenă sau colindând prin sat? Măștile de Anul Nou, la Țibănești (Iași), 2015 (I) Astrid Cambose

C. Mateescu: Viața ca operă și opera ca viață Maria Aura Caraponu

The Indo-European Tripartite Social Structure in Relation to Youth Initiation Rites Ana R. Chelariu

Die multiethnische Dobrudscha im Prosawerk Oscar Walter Ciseks (I) Romanița Constantinescu

Reconstituirea fondurilor arhivistice ale vechilor case comerciale „grecești” (II) Loredana Dascăl

Protectori zoomorfi ai casei. O perspectivă deschisă de documente inedite aflate în Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei (I) Adina Hulubaș

Proiecții textuale ale profilului critic. De la miza estetică la actul recuperator – Andrei Grigor, Poiana lui Iocan Nicoleta Ifrim

Termeni românești referitori la exploatarea tradițională a sării Dinu Moscal

Le Nouveau Roman dans la Roumanie des années 1967–1968 Oana Soare

„Problema limbilor” la Sfântul Augustin Anton Adămuţ

“Sinistra” nelle lingue romanze: storia di un’interdizione tabuistica Fabrizio Costantini

The Image of Greece in the Romanian Literature Bogdan Mihai Dascălu

Sinestesia e metonimia: concorrenza e complementarità nell’interpretazione dell’immagine letteraria Danilo De Salazar

Sur l’origine du roum. talpă, ou la rencontre entre ‘plante du pied’ et ‘taupe’ Simona Georgescu, Oana-Alexandra Buzea

Dungal, Epistola de duplici solis eclipsi... An Analysis Emanuel Grosu

Dialectică şi romantizare (Romantism şi revoluţie simbolică II) Laurențiu Hanganu

Sur les convergences et les divergences de la métaphore et de la similitude Anna Carmen Sorrenti

Lexiconul de la Moscova în raport cu celelalte lexicoane slavo-române din secolul al XVII-lea Mădălina Ungureanu, Ana-Maria Gînsac

Plurilingualism and Learning. Neighbouring, Regional or Minority Languages in Serbia. Romanian as a Case Study Mirjana Ćorković

Recenzii

Cuprins

Editorial

Reading with the Body and the Bodies of Books Dana Bădulescu, Dan Cristea

Pe scenă sau colindând prin sat? Măștile de Anul Nou, la Țibănești (Iași), 2015 (II) Astrid Cambose

Biografia termenului «academie» în limba română: de la procese denominative la practici sociale Luminiţa Drugă, Nadia-Nicoleta Morăraşu

The Book in Collective Representations and Images Cristina Gavriluţă

Protectori zoomorfi ai casei. O perspectivă deschisă de documente inedite aflate în Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei (II) Adina Hulubaş

„Geniul moldovenesc”. Povestirea ca formă de inventare a spațiului Maricica Munteanu

Dans l’homme tout est chemin perdu… Sur le labyrinthe dans l’œuvre de Mihai Eminescu Gisèle Vanhese

Traductibilitatea vs. intraductibilitatea surselor greco-bizantine ale textelor normative din Moldova și Țara Românească (sec. al XVII-lea) Diana Cărburean

Die multiethnische Dobrudscha im Prosawerk Oscar Walter Ciseks (II) Romaniţa Constantinescu

La spiritualité orthodoxe roumaine en France et ses représentations Felicia Dumas

Ortega y la traducción María Lida Mollo

Evrei români în avangarda internaţională Ovidiu Morar

A trăi infernul. Jurnale din timpul Holocaustului ale copiilor și tinerilor Dumitru Tucan

Sanda Golopenţia-Eretescu – 80 Ofelia Ichim

Cuvinte magice (Fragment) Sanda Golopenţia

Nature as Metaphor in Romanian and Slavic Ritual Wedding Poetry Margaret H. Beissinger

Structuralismul românesc reflectat în publicații de limbă maghiară. Două decenii din activitatea Sandei Golopenția-Eretescu Mihaela Bucin

Geografia semantică a descântecului la Sanda Golopenția Cristina Gavriluţă, Nicu Gavriluţă

Sanda Golopenția. De la editarea de text la scrierea polifonică Otilia Hedeşan

Sanda Golopenția – vocația antropologiei umaniste Ioana Repciuc

For a Corpus of Vlach Romanian Charms. Current Situation and Perspectives Annemarie Sorescu-Marinković

Sanda Golopenţia la Cornova, în Basarabia, pe urmele părinţilor Vasile Şoimaru

Magia erotică: text, textură şi context Narcisa Ştiucă

Traianus vs. Troianus. Când antropologia culturală se întâlnește cu lingvistica, istoria și arheologia Ion Taloș

Dike e adikìa nella tragicità di Năpasta Luisa Valmarin

Terminologia limbajului în acțiune: analiza conversației între știință și artă Felicia Vrânceanu

Recenzii la volumele Sandei Golopenția

Cărţi publicate de Sanda Golopenţia-Eretescu

Recenzii

Booknotes

Cuprins

Editorial

În marginea „chestiunii homerice” – prima întrebare Anton Adămuţ

Approximation d’identification partielle. Quand « espèce de » n’est pas nécessairement «specie de» Sonia Berbinski

O aplicație la teoria trăsăturilor dialectale tipice. Cazul unor graiuri de tip moldovenesc din două sate de romano-catolici din zona Romanului Luminița Botoșineanu

Une application à la théorie des champs toponymiques: Bistriţa Daniela Butnaru

Cultura și civilizația românească în imagini și simboluri. Abordări metodologice Elisabeta Simona Catană

Biblia de la Blaj (1795) și manuscrisele traducerii lui Samuil Micu Ana Catană Spenchiu

Oser (re)traduire Eminescu Carmen-Ecaterina Ciobâcă

La enfermedad en el refranero latino y románico Mihai Enăchescu

George Ciprian – romancierul Crenguţa Gânscă

Cuvinte-realia rusești și corespondențele lor românești: schița unui dicționar Daniela Gheltofan

Repere pentru o bază de date a receptării memorialisticii româneşti în presa culturală (selectiv între 1960 şi 2020) Ramona Luca, Ofelia Ichim, Nicoleta Borcea, Astrid Cambose, Maricica Munteanu

Limba română ca limbă străină în noua Europă Angela Moga

Despre traducerea numelor proprii în Joachim Heinrich Campe, Descoperirea Americii (1816) Dinu Moscal, Ana-Maria Gînsac

„Folcloristica românească” versus „Istoria folcloristicii”. Vrabie, Bîrlea și dominantele ideologice ale etnologiei comuniste Mircea Păduraru

» Probleme ale definirii numelor de vânturi și soluții în Dicționarul fenomenelor atmosferice Alina-Mihaela Pricop

Dito und Idem. Un caz de colaborare literară feminină în Belle Époque. Creația între „negociere” și „compromis” Ștefania Pricop

Il francese in Valle d’Aosta (Italia) nel XIX e XX secolo: un caso di linguistic suicide? Gianmario Raimondi

La Gramatică românească de Ion Heliade Rădulescu (1828) au regard [des Elémens] de la Grammaire françoise Estelle Variot

Câteva considerații privind cadrul curricular al unui curs de limbă, cultură și civilizație românească pentru străini Romanița Constantinescu

Rediscutarea conceptului de valoare în contexte teoretice actuale Andreea Coroian Goldiș

Secretomania în praxisul negustorilor medievali: paradigma greacă (I) Loredana Dascăl

Conținuturi implicite în bancurile generate de pandemia Covid-19: repere teoretice (I) Daiana Felecan, Oliviu Felecan

Aspecte ale afluxului neologic de origine anglo-americană, din perspectiva traducerii Constantin Manea, Dănuța Magdalena Pruneanu

Noaptea de Sânziene de Mircea Eliade, roman tradus în limba japoneză Haruyo Maruyama

Contextualising Culture in Teaching a Foreign Language: the Cultural Element among Cultural Awareness, Cultural Competency and Cultural Literacy Andreea Nechifor, Anna Borca

Migrația: delimitare conceptuală și imagini arhetipale Dan Gabriel Sîmbotin

Speaking in Formulae. Fitting the Traditional Culture into The Current Chinese Political Discourse Mugur Zlotea

Despre începuturile și continuitatea predării limbii și literaturii române la Universitatea din Torino (Italia) Harieta Topoliceanu

Le plurilinguisme dans le développement durable Christian Tremblay

MultiGram, un outil innovant pour un apprentissage inventif des langues Annick Englebert, Sabina Gola, Cristina-Alice Toma

La langue est (avant tout) notre milieu de vie Pierre Frath

Language Diversity Seen from the Perspective of Preparatory Year Programmes Raluca-Elena Hurduzeu, Viorela-Valentina Dima, Maria-Antoaneta Lorentz

From ‘Profile’ to ‘Portfolio’ and Beyond: the Image of Linguistic Policies and Sustainable Development in Language Teachers’ Education Anca-Mariana Pegulescu

Recenzii

Cuprins

Editorial

Le manuscrit du Jeu d’Adam (Tours, Bibliothèque municipale, ms. n° 927, cc. 20r–40r) à l’aune de la philologie matérielle : didascalies, ponctuation, mise en page Sonia Maura Barillari

Dostoievski şi dimensiunile antieroului Călin-Horia Bârleanu

Eterogenitatea formantului cum în limba română veche Alice Bodoc

Nonstandard gotta in British English Nadina Cehan

O victimă a corectitudinii politice (ante litteram): Aron Densuşianu Pompiliu Crăciunescu

“Memory, Though, is as Strong as Hope”. Queen Marie of Romania and her War Literature Raluca Dună

An Outline of the Main Compositional Categories in Mycenaean Lexicon Valentina Gasbarra

Funcția „imperială” a limbii române Petre Guran

Literatura militantă a lui Geo Bogza Ovidiu Morar

E. M. Forster’s Ciphers, Puns and Ambiguities Dana Bădulescu

Retranslation as a Necessity for the 21st Century Reader. Old Possum’s Book of Practical Cats – T. S. Eliot Cristina-Mihaela Botîlcă

„Dorul imitației”: le traduzioni di Heliade Rădulescu e la creazione della lirica romena moderna Dan Octavian Cepraga

Secretomania în praxisul negustorilor medievali: paradigma greacă (II) Loredana Dascăl

Particular Judgment in Visio Baronti Emanuel Grosu

Paralelismos somáticos y aplicación a E/LE Marius Rădoi

La imagen de Madrid en el Diccionario de refranes, adagios, proverbios, modismos, locuciones y frases prover-biales, de José María Sbarbi Sorina Dora Simion

Contamination as a Form of Interference in Learning Romanian as a Foreign Language Iolanda Sterpu

Clișeul lingvistic și evenimentul media transformativ: izotopii generatoare de automatisme jurnalistice în contextul Brexit. Repere teoretice (I) Armanda Stroia

Les parémies roumaines comme patrimoine culturel immatériel : enjeu de traduction de la spécificité culturelle Anda Rădulescu

L’arbre de mai, un patrimoine immatériel à preserver Maria Tronea

Non omnis moriar Daiana Felecan

Recenzii

Cuprins/Summary

Editorial

Lingua romena e romenità Alexandru-Laurenţiu Cohal

Mémoire de travail et mémoire lexicographique : le discours religieux orthodoxe en langue française et le rôle de l’usage Felicia Dumas

Ordinea constituenților în grupul nominal din istroromână. Analiză de corpus Ionuț Geană

Lexiconul slavo-român din Ms. BAR 3473. Prime atestări pentru sensuri, cuvinte și sintagme Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu

Consideraţii despre circulaţia cărţilor în spaţiul estic românesc (sec. XVII–XIX) Zamfira Mihail

Lectura în cenaclul „Viața românească”. De la practică individuală la imaginar colectiv Maricica Munteanu

A brief note on Hitt. pukk-, pugga- ‘to be hateful, to be repugnant, to be unpleasant’ Marianna Pozza

„Ciclul «Mântuleasa»”: ghidul soteriologic al antimodernului Eliade Oana Soare

Language Variation in Moldavian Charters of the 14th–15th Centuries: Phonetic Level Inna Tsaralunga, Mariia Gavrysh

Transpunerea traumei în limbaj în romanul lui Ștefan Baștovoi, Iepurii nu mor Sandra-Bianca Bocșa

Proverbele din La Celestina. De la original la traducere Alin Titi Călin

Șase limite ideologice în reprezentarea omului rural contemporan Codrin Dinu Vasiliu

» Conținuturi implicite în bancurile generate de pandemia Covid-19 (II): clasificare semantico-pragmatică Daiana Felecan, Oliviu Felecan

Câteva dificultăți ale gramaticii limbii române ca limbă străină Adina-Irina Forna

L’Istria italofona tra pandemia e infodemia. Alcuni appunti sull’italiano del covid (prima parte) Isabella Matticchio, Luca Melchior

« Un grand art modeste ». Elsa Triolet et le problème de la traduction Velimir Mladenović

Germanus versus Romanus. Kontrastierung am Beispiel der Familiennamen Nemeth – Olach – Vlah Adina-Lucia Nistor

A Review of the Humoral Terminology in Romania Ecaterina Pavel

Politeness, Linguistics, and Interculturality in Anamnesis – The Case of Romanian Language for Doctors Anișoara Pop

Raccontar di storie. Finalità e traguardi dei cronisti moldavi in lingua slava Adriana Senatore

Mircea Eliade e Giovanni Papini. Una nota sul rapporto di Romanul adolescentului miop con Un uomo finito Sergio Vatteroni

Mediation, Multilingual Competence, online Interaction: Companion Volume Descriptors as CLIL Activators Tasks Emma Abbate

Enseignement bilingue : l’indispensable prise en compte du contexte pour assurer la pérennité du dispositif

Le site multilingue dans le tourisme : de l’enthousiasme des stratégies de communication à la réalité décourageante Felicia Constantin

Le jeu du stéréotypage et du paradoxe identitaires dans l’univers fictionnel. L’exemple d’Amélie Nothomb Nina Ivanciu

L’anglicisation du discours de l’éducation (dite encore : nationale) : le cas du français et du roumain Anca-Marina Velicu

Dix ans ! Hommage à Dana-Marina Dumitriu Christian Tremblay

Recenzii

Cuprins/Summary

Editorial

Conexiunile românești ale primului Acatist arab tipărit Ioana Feodorov

Structura de informaţie la nivel cognitiv a rostirilor propoziţiilor negative în limba română Doina Jitcă

Virgil Teodorescu și suprarealismul bine temperat Ovidiu Morar

Transylvania Postcolonial. Literature beyond Illusions (I) Florin Oprescu

Canonul premia(n)ților. Cu Alice în Țara-Întrecerilor-fără-Noimă Ioana Pavel

Scrisori de la Gavril Istrate Alexandru Ruja

Irony as an Interactional Resource in Romanian Presidential Debates Răzvan Săftoiu, Adrian Toader

Présence et signification des seuils dans Le jardin malade de Michel de Ghelderode Ana Sanduloviciu

Traumaarbeit and the Languages of Carceral Trauma: A Discursive Typology of Prison-Time Memoirs in Communist Romania Bogdan Ştefănescu

Un métier d’art sur le chantier de Notre-Dame: le serrurier d’art, une reconstruction terminologique Maria Teresa Zanola

Platon „păsărarul” și „mânzul” Aristotel contra și pro Homer Anton Adămuţ

Representaciones conceptuales de los fenómenos meteorológicos en la fraseología española y rumana: el viento Răzvan Bran

Under the Magnifying Glass: Kazuo Ishiguro’s When We Were Orphans Amalia Călinescu

The Attitudes of Spanish University Students towards the Chinese Language Minority Victor-Emanuel Ciuciuc, Anda Lucia-Ciltan

Moartea ca Nuntă și Revelație în dramaturgia idiș: Dansul Macabru al Poruncii sau Mițvah Tanț Makaber, examinat ca ipostază auxiliară a Dansului Hasidico-Macabru în capodopera dramatică peretziană O noapte în târgul vechi Andreea Cosma

L’Istria italofona tra pandemia e infodemia. Alcuni appunti sull’italiano del covid (seconda parte) Isabella Matticchio, Luca Melchior

Der „verlorenen Schar“ auf der Spur. Äquivalenzen und Überarbeitungen in den Gedichten von Immanuel Weißglas. Versuch einer Interpretation (I) Alexandra Pătrău

Dincolo de eternul anticomunism. Reflecții despre cercetările efectuate asupra exilulului literar românesc postbelic și unele observații asupra câtorva opere create în exil Gina Puică

‘Pensiero ecologizzante’ ed educazione linguistica: l’apporto dell’intercomprensione Anna Bertelli

La politique linguistique en Algérie : entre pluralité linguistique et contexte d’enseignement? Rachid Chibane

Payroll Technician in France and Multi-lingualism Jacques Coulardeau

Plurilinguisme en milieu scolaire : comment favoriser les langues des élèves et la circulation des savoirs ? Anaïs Héliot, Sandrine Boussard-Nilly

Plurilinguismes guadeloupéen et seychellois – une approche écologique Sibylle Kriegel, Ralph Ludwig

Theory in the “Post” Era. A vocabulary for the 21st-Century Conceptual Commons Dosar de receptare

Recenzii

Cuprins

Editorial

“Creating Value” in the Retranslation of Shakespeare’s Sonnets into Romanian – Case Study Constantin Dănuţ Baicu

The Frenequerana Bible ‒ textus receptus of the Bible from Blaj (1795) Ana Catană-Spenchiu, Constantin Răchită

Prolegomenon to Teaching Myth and Old Literature, as Inspired by Mircea Eliade’s Insights Mariana Dan, Minerva Trajlović-Kondan

Denominaciones de metales en el refranero románico y sus asociaciones metafóricas y metonímicas Mihai Enăchescu

Promisiunea și jurământul – câteva repere teoretice Daiana Felecan

Gr. ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων în vechile versiuni românești ale Psaltirii Ana-Maria Gînsac

Le prestige de la « belle langue ». De l’origine latine de la langue roumaine entre imaginaire, idéal linguistique et enjeux identitaires Simina Mastacan

Poezie, crimă și capital internațional. Geo Bogza și petromodernitatea interbelică Doris Mironescu

Variations dans le marquage des cas obliques des noms féminins animés en roumain Isabela Nedelcu

Transylvania Postcolonial. Literature beyond Illusions (II) Florin Oprescu

E.A. Baconsky. Materia unui colaj kitsch Daniela Petroșel

Dimensiunea filocalică a creației teologice la Dumitru Stăniloae Marius Popescu

Planuri ale narațiunii în romanul Regina străzii de Gabriela Melinescu Ana Sanduloviciu

La recepción de Fernando de Herrera (1534–1597) durante el siglo XX Silvia-Alexandra Ștefan

Mihaela Paraschiv – profil de filolog clasic Marius Alexianu

Cooking “Imaginary Meals”. The Aesthetics of Food in the Modernist Narratives of Two Rivalling Friends: Virginia Woolf and Katherine Mansfield Dana Bădulescu

Quelques réflexions sur la traduction en langue française de l’Acathiste du Buisson Ardent Felicia Dumas

Medierea lingvistică și culturală – delimitări și provocări Ana-Maria Ionescu

Der „verlorenen Schar“ auf der Spur. Äquivalenzen und Überarbeitungen in den Gedichten von Immanuel Weißglas. Versuch einer Interpretation (II) Alexandra Pătrău

Zooming In On Uncertainty. Mapping the Stages of the COVID Pandemic Adrian Stoicescu

Counting Viruses and Magic Counting. A Contribution to Understanding the Psychological Impact of the COVID-19 Pandemic Ioana Baskerville

Suspended Ceremonials. Heritage Communities, Shared Practices and Social Distancing in Pandemic Times Letizia Bindi

Teren etnologic în perioadă de criză. Note la o descriere de caz Otilia Hedeșan, Cosmina Timoce

Rediscovering the Trans-national Migration of Truck Drivers During the COVID-19 Pandemic Antonia Jeflea

‘Emotions Behind the Screen’: Examining the Emotional World of the Researcher and the Informants in Ethnographic Research during the Pandemic Georgios Kouzas

Pandemic Memes as Collective Coping and Retreat Adrian Stoicescu

The Romanian Presence in the Publication of the Holy See – L`attività della Santa Sede. Vatican Radio – Romanian Language Section (1947–1989) Carmen Ionela Banța

Recenzii

Booknotes

Cuprins

Editorial

Un adverb scos la iveală din vechile scrieri româneşti: adevăr. Contribuţii etimologice, lexicale şi gramaticale Adrian Chircu

Perestroika și noua poetică basarabeană: Eugen Cioclea și Grigore Chiper Daniel Cristea-Enache

Analisi onomasiologica e motivazionale delle denominazioni dialettali italiane di ‘pomo d’Adamo’ Federica Cugno

Corectarea greșelilor și oferirea de feedback în predarea online a limbii române ca limbă străină Raluca Levonian

Mărturii documentare. Trei fotografii de scrisori (N. Iorga şi Mihail Sadoveanu) Zamfira Mihail

Sursa slavă, traducerea și circulația culegerii ascetice Crinii țarinii în literatura română a secolului al XVIII-lea (I) Daniar Mutalâp

Rumänische Suffixnamen auf -ean(u) in Deutschland Adina-Lucia Nistor

Către o ediție digitală a operei lui Mihai Eminescu: alinierea in TEI-xml a versiunilor Doinei și vizualizarea cu Versioning Machine Roxana Patraş, Ioana Galleron, Antonio Patraş

Dir la propria. La prefazione nelle opere dei cronisti moldavi Adriana Senatore

Dialectal Features of the Popular Novel Barlaam and Josaphat Maria Stanciu Istrate

Gynocritical Analysis of Dead Women by Anna Terék Viktória Zakinszky-Toma

Vittorio Alfieri e la lingua “classica” di Simeon Marcovici: alcune considerazioni metodologiche sulle traduzioni dell’Oreste e del Filippo Federico Donatiello

Schizanaliză și interpretare (I). „Semnificantul despotic” Laurenţiu Hanganu

Narrative Agency in Maurice Blanchot’s Récits? A Case Study on Death Sentence and Awaiting Oblivion (I) Arleen Ionescu

O nouă apropiere franco-română: bimilenarul naşterii lui Publius Ovidius Naso în 1957 (o mărturie în Arhivele Naţionale ale Franţei) Florentina Nicolae, Ştefan Lemny

Les mémoires de prison postcommunistes roumains et la poétique de la résilience du moi Diana Painca

Impactul formalizărilor incipiente asupra modificărilor de epistemă. Studiu de caz: scrierea hangul Dan Gabriel Sîmbotin

Anti-science Narratives as a Form of Legitimization of Post-truth Cristina Silvia Vâlcea

Rumänistik in Berlin: die Geschichte einer philologischen Kleindisziplin Ingrid Baltag

Recenzii